Finansiella konglomerat                             (prop. 2005/06:45)

Finansutskottets bet 2005/06:FiU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2006

Beslut

Finansiella konglomerat (FiU22)

Riksdagen beslutade om tillsyn av finansiella konglomerat. Genom lagändringarna genomförs EU:s så kallade konglomeratdirektiv i svensk lag. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2005/06:150 i denna del (lagförslag 22) och bifall till proposition 2005/06:45 med vissa mindre redaktionella ändringar i regeringens lagförslag 1.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-25
Justering: 2006-05-18
Betänkande publicerat: 2006-05-19
Trycklov: 2006-05-19
bet 2005/06:FiU22

Finansiella konglomerat (FiU22)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om tillsyn av finansiella konglomerat. Genom de föreslagna lagändringarna genomförs EU:s så kallade konglomeratdirektiv i svensk lag. De nya bestämmelserna föreslås börja gälla den 1 juli 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-31
4

Beslut

Beslut: 2006-05-31
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 31 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a. lag om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, med den ändringen att rubriken närmast före 2 kap. 7 § ges lydelsen "När ett finansiellt konglomerat upphör att existera", och den ändringen att i 7 kap. 1 § ska orden "enligt skall rapportera" ersättas med orden "skall rapportera enligt",
b. lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,
c. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),
d. lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,
e. lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,
f. lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,
g. lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
h. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
i. lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd,
j. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
k. lag om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
l. lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,
m. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
n. lag om ändring i lagen (2006:000) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:150 i denna del och bifaller delvis proposition 2005/06:45.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200123
m450010
c16006
fp42006
kd24009
v23005
mp13004
-2000
Totalt2850163

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag