Finansiering av vissa väginvesteringar i Stockholms län m.m.

Trafikutskottets betänkande 1993/94:TU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.