Finansutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts förslag till stat för riksgäldsfonden för budgetåret 1972/73

Finansutskottets bet 1972:FiU26

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut