Finansutskottets betänkande i anledning av motion om en alternativ konjunkturprognos som komplettering till de statliga konjunkturrapporterna

Finansutskottets bet 1972:FiU33

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut