Finansutskottets betänkande i anledning av framställning från fullmäktige i riksbanken angående ändring i bankoreglementet

Finansutskottets bet 1972:FiU22

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut