Fiske

JoUs betänkande 1988/89:JoU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 1988

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1988-11-08
Betänkande 1988/89:JoU2

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1988-12-01