Fiskeripolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2012

Beslut

Nej till motioner om fiskeripolitik (MJU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om fiskeripolitik. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Riksdagen hänvisar bland annat till det omfattande arbete som pågår för att reformera EU:s fiskeripolitik. En annan orsak är att riksdagen tidigare tagit ställning i flera frågor.

Motionerna handlar bland annat om EU:s gemensamma fiskeripolitik, EU:s avtal om fiskepartnerskap med andra länder, en översyn av fiskerilagstiftningen och åtgärder för att bevara ålen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-22
Justering: 2012-04-12
Betänkande publicerat: 2012-04-13
Trycklov: 2012-04-13
Reservationer 16
Betänkande 2011/12:MJU15

Alla beredningar i utskottet

2012-03-22

Nej till motioner om fiskeripolitik (MJU15)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om fiskeripolitik. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Utskottet hänvisar bland annat till det omfattande arbete som pågår för att reformera EU:s fiskeripolitik. En annan orsak är att riksdagen tidigare tagit ställning i flera frågor.

Motionerna handlar bland annat om EU:s gemensamma fiskeripolitik, EU:s avtal om fiskepartnerskap med andra länder, en översyn av fiskerilagstiftningen och åtgärder för att bevara ålen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-04-25
4

Beslut

Beslut: 2012-04-25
12 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 april 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den gemensamma fiskeripolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ274, 2011/12:MJ283 yrkande 2, 2011/12:MJ376 yrkande 23 och 2011/12:MJ471 i denna del.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP, V)

2. Stöd till ohållbart fiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ253 och 2011/12:MJ275.

Reservation 3 (S, V)

3. Bifångster av hotade arter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ376 yrkande 24.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M930014
MP12103
FP20004
C18005
SD19000
V01603
KD18001
-0001
Totalt169130050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Regionalisering av fiskeförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ376 yrkande 21.

Reservation 5 (S, V)

5. EU:s fiskepartnerskapsavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ204 yrkande 2, 2011/12:MJ283 yrkande 10 och 2011/12:MJ471 i denna del.

Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (V)

6. Stöd till utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ204 yrkande 1 och 2011/12:MJ376 yrkande 22.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (V)

7. Översyn av fiskerilagstiftningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ367 av Catharina Bråkenhielm (S),
2011/12:MJ391 av Jan R Andersson (M),
2011/12:MJ422 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (båda M) yrkandena 1 och 2 samt
2011/12:MJ472 av Helena Leander (MP).

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (MP, V)

8. Ålförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ242 av Christer Nylander m.fl. (FP, C),
2011/12:MJ340 av Kew Nordqvist m.fl. (MP) yrkande 1 och
2011/12:MJ376 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 25 i denna del.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S209119
M930014
MP02203
FP20004
C18005
SD19000
V01603
KD18001
-0001
Totalt170389150

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Utsättning av ålyngel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ340 yrkandena 2 och 3.

Reservation 14 (MP)

10. Skydd av hälleflundra

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ376 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 25 i denna del.

Reservation 15 (S, V)

11. Internationell handel med ål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ340 yrkande 4.

Reservation 16 (MP, V)

12. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.