Fiskeripolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2012/13:MJU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2013

Beslut

Nej till motioner om fiskeripolitik (MJU13)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om olika fiskeripolitiska frågor. Den huvudsakliga orsaken är att arbetet med att förnya den gemensamma fiskeripolitiken redan pågår. Motionerna handlar bland annat om dumpningsförbud för fiske på öppet hav, regler för att redovisa bifångster och yrkesfisket efter lax i södra Östersjön.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-12
Justering: 2013-03-26
Betänkande publicerat: 2013-04-08
Trycklov: 2013-04-08
Reservationer 3
bet 2012/13:MJU13

Nej till motioner om fiskeripolitik (MJU13)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om olika fiskeripolitiska frågor. Den huvudsakliga orsaken är att arbetet med att förnya den gemensamma fiskeripolitiken redan pågår. Motionerna handlar bland annat om dumpningsförbud för fiske på öppet hav, regler för att redovisa bifångster och yrkesfisket efter lax i södra Östersjön.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-17
4

Beslut

Beslut: 2013-04-17
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 april 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skyldighet att landa fångster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ272 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S),
2012/13:MJ354 av Michael Svensson (M),
2012/13:MJ419 av Michael Svensson (M) och
2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 25 och 28.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M970010
MP02104
FP22002
C20003
SD19001
V01801
KD17002
Totalt175138036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Laxfisket i Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ263 av Peter Jeppsson m.fl. (S).

3. Fredat område för torskfiske i Kattegatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ338 av Lars Gustafsson (KD) yrkande 1 och
2012/13:MJ353 av Michael Svensson (M).

4. Skydd av ål och hälleflundra inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 30.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M970010
MP02104
FP21003
C20003
SD19001
V01801
KD17002
Totalt174138037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Vattenbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 31.

Reservation 3 (S)

6. Samverkan mellan myndigheter och fiskare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ338 av Lars Gustafsson (KD) yrkande 2.

7. Kräftfisket i Vättern

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ407 av Otto von Arnold (KD).

8. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.