Djurskydd

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om djurskydd (MjU9)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner om djurskydd från allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området eller att åtgärder har genomförts.

Motionerna handlar bland annat om antibiotikafrågor, djurskyddskontroll, regler för viss djurhållning, smittskyddsfrågor, offentlig förevisning av djur och djurförsök.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-18
Justering: 2020-03-03
Trycklov: 2020-03-05
Reservationer 7
Betänkande 2019/20:MJU9

Alla beredningar i utskottet

2020-02-18, 2020-01-30

Nej till motioner om djurskydd (MjU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner om djurskydd från allmänna motionstiden 2019/20. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området eller att åtgärder har genomförts.

Motionerna handlar bland annat om antibiotikafrågor, djurskyddskontroll, regler för viss djurhållning, smittskyddsfrågor, offentlig förevisning av djur och djurförsök.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-17
Debatt i kammaren: 2020-03-18
4

Beslut

Beslut: 2020-03-18
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Harmonisering av djurskyddslagstiftningen inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:602 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 18,

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 51,

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 32 och

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 32.

Reservation 1 (SD, KD)
Reservation 2 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 37 13 5 294


2. Antibiotikafrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:603 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 22 och

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 21.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 37 8 10 294


3. Organisationen av djurskyddskontrollen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 30.

Reservation 5 (C)

4. Regler för viss djurhållning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:971 av Elin Lundgren (S),

2019/20:1782 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) och

2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 6 (M, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 36 19 0 294


5. Försäljning av dun och fjädrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:675 av Michael Rubbestad (SD).

6. Smittskyddsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1303 av Åsa Coenraads (M) och

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 57.

Reservation 7 (C, KD)

7. Offentlig förevisning av djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1925 av Maria Nilsson (L) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:2118 av Maria Nilsson (L).

8. Djurförsök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2857 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP).

9. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.