Fiskeripolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2022/23:MJU14

Planerat beslutsdatum: 10 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 11 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-04-11, 2023-04-25