FiU1

Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2007

Beslut

Ja till budgetpropositionen (FiU1)

Riksdagen sade ja till regeringens budgetproposition för 2008. Beslutet gäller bland annat riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, statens inkomster och ramarna för statsbudgetens olika utgiftsområden. Ramarna styr sedan när riksdagen senare under november-december fattar beslut om de olika anslagen. Beslutet innebär bland annat följande: Det andra steget i jobbskatteavdraget. Nystartsjobben utvidgas till att även gälla den offentliga sektorn, vilket bland annat ger kvinnor ökade möjligheter att få ett nystartsjobb. Så kallade nyfriskjobb ska underlätta för sjukfrånvarande att komma tillbaka i arbete. Nyfriskjobben är särskilda nystartsjobb, och subventionen vid anställning är ungefär dubbelt så hög som i nystartsjobben. En jämställdhetsbonus ska öka förutsättningarna för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen och för kvinnor att återgå i arbete under barnets första år. Ett klimatpaket med bland annat skattehöjningar inom energiområdet med syfte att bland annat begränsa utsläppen av koldioxid. Jobbskatteavdraget förstärks med 10,7 miljarder kronor för att göra det mer lönsamt för de som är arbetslösa eller står utanför arbetsmarknaden att arbeta och öka drivkrafterna för ytterligare arbete. Det införs ett system med reducerade socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn bland annat för att öka sysselsättningen och minska svartarbetet. Den statliga fastighetsskatten på bostäder ersätts med en kommunal fastighetsavgift. Åtgärden finansieras genom att kapitalvinstskatten på privatbostäder höjs, utrymmet för uppskov begränsas och uppskoven räntebeläggs. Förmögenhetsskatten slopas från den 1 januari 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1-16 och 28-32. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-10-30
Justering: 2007-11-13
Betänkande publicerat: 2007-11-14
Trycklov: 2007-11-14
Reservationer 14
Betänkande 2007/08:FiU1

Alla beredningar i utskottet

2007-10-30, 2007-10-25, 2007-09-27

Ja till budgetpropositionen (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens budgetproposition för 2008. Förslaget gäller bland annat riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, statens inkomster och ramarna för statsbudgetens olika utgiftsområden. Ramarna styr sedan när riksdagen senare under november-december fattar beslut om de olika anslagen. Förslag innebär bland annat följande:

 • Det andra steget i jobbskatteavdraget. Nystartsjobben utvidgas till att även gälla den offentliga sektorn, vilket bland annat ger kvinnor ökade möjligheter att få ett nystartsjobb.

 • Så kallade nyfriskjobb ska underlätta för sjukfrånvarande att komma tillbaka i arbete. Nyfriskjobben är särskilda nystartsjobb, och subventionen vid anställning är ungefär dubbelt så hög som i nystartsjobben.
 • En jämställdhetsbonus ska öka förutsättningarna för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen och för kvinnor att återgå i arbete under barnets första år.
 • Ett klimatpaket med bland annat skattehöjningar inom energiområdet med syfte att bland annat begränsa utsläppen av koldioxid.
 • Jobbskatteavdraget förstärks med 10,7 miljarder kronor för att göra det mer lönsamt för de som är arbetslösa eller står utanför arbetsmarknaden att arbeta och öka drivkrafterna för ytterligare arbete.
 • Det införs ett system med reducerade socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn bland annat för att öka sysselsättningen och minska svartarbetet.
 • Den statliga fastighetsskatten på bostäder ersätts med en kommunal fastighetsavgift. Åtgärden finansieras genom att kapitalvinstskatten på privatbostäder höjs, utrymmet för uppskov begränsas och uppskoven räntebeläggs.
 • Förmögenhetsskatten slopas från den 1 januari 2007.
 • Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

  3

  Debatt

  Debatt i kammaren: 2007-11-21
  4

  Beslut

  Beslut: 2007-11-21
  12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

  Webb-tv: Beslut

  • 21 november 2007

  Protokoll med beslut

  Riksdagsskrivelse

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Riktlinjer för den ekonomiska politiken

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen föreslår.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 1 i denna del och avslår motionerna
  2007/08:Fi276 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1, 2, 4, 5 och 7,
  2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 7 och 123,
  2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2, båda i denna del, och
  2007/08:MJ457 av Anders Ygeman m.fl. (s) yrkande 1.

  Reservation 1 (s)
  Reservation 2 (v)
  Reservation 3 (mp)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0111019
  m860011
  c22007
  fp23005
  kd16008
  v00184
  mp00145
  Totalt1471113259

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  2. Riktlinjer för budgetpolitiken

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer för budgetpolitiken som regeringen föreslår.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 1 i denna del och avslår motionerna
  2007/08:Fi250 av Jan Ericson och Maria Plass (båda m) yrkandena 1 och 2,
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1,
  2007/08:Fi276 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3,
  2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 8 och 123 i denna del och
  2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2, båda i denna del.

  Reservation 4 (s)
  Reservation 5 (v)
  Reservation 6 (mp)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0111019
  m860011
  c23006
  fp23005
  kd16008
  v00184
  mp00145
  Totalt1481113258

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  3. Beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för
  2008 i enlighet med vad regeringen föreslår.

  a) Statsbudgetens utgifter per utgiftsområde
  Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för
  2008 i enlighet med vad regeringen föreslår.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 4 och avslår motionerna
  2007/08:Fi276 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 12,
  2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 4 och 51,
  2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 5 och
  2007/08:Sf347 av Tomas Eneroth m.fl. (s) yrkandena 13 och 17.

  b) Statsbudgetens övriga utgifter
  Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2008, beräkningen av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för 2008 samt beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2008.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkterna 5, 9 och 10 samt avslår motion
  2007/08:Fi276 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 6.

  c) Förstärkt jobbskatteavdrag, grundavdrag m.m.
  Riksdagen avslår motionerna
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 2 och 4-6,
  2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 10 och 12 samt
  2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 9, 11 och 12.

  d) Skattelättnad för utländska nyckelpersoner
  Riksdagen avslår motion
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 7.

  e) Skattereduktion för förmån av hushållstjänster
  Riksdagen avslår motionerna
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 10,
  2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 14 och
  2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 10.

  f) Avgift till a-kassa och fackförening
  Riksdagen avslår motion
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9.

  g) Höjt avdrag för resor till och från arbetet samt tjänsteresor m.m.
  Riksdagen avslår motion
  2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 24.

  h) Förmån av fri bil eller cykel
  Riksdagen avslår motionerna
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 29 och
  2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 32 och 33.

  i) Beskattningen av lånedatorer
  Riksdagen avslår motion
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3.

  j) Beskattningen vid dubbel bosättning
  Riksdagen avslår motion
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 8.

  k) Sänkta socialavgifter för tjänstesektorn
  Riksdagen avslår motionerna
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 32 och 34,
  2007/08:Fi271 av Carina Adolfsson Elgestam och Lars Wegendal (båda s),
  2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 15 och 16,
  2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 14 och 16,
  2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2 samt
  2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 2.

  l) Slopad särskild löneskatt för personer födda 1937 eller tidigare
  Riksdagen avslår motionerna
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 33 och
  2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 15.

  m) Förändrade nivåer för socialavgifter
  Riksdagen godtar regeringens förslag om förändrade nivåer för socialavgifter.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkterna 30 och 31, båda i denna del.

  n) Allmän pensionsavgift
  Riksdagen godtar regeringens förslag om en justering av gränsen för avdrag för övriga utgifter i lagen om alllmän pensionsavgift.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 28 i denna del.

  o) Reformerad beskattning av bostäder
  Riksdagen avslår motionerna
  2007/08:Fi229 av Tomas Eneroth m.fl. (s),
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 11 och 13,
  2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 9 och
  2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 31.

  p) Slopad förmögenhetsskatt
  Riksdagen avslår motionerna
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 12,
  2007/08:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 2 och
  2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 13.

  q) Höjd bolagsskatt, etableringskonto m.m.
  Riksdagen avslår motionerna
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 14 och
  2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 13.

  r) Höjd koldioxidskatt
  Riksdagen avslår motionerna
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 19 och 27 samt
  2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 18, 19, 25 och 27.

  s) Beskattningen av bränslen i den handlande sektorn
  Riksdagen avslår motion
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 16.

  t) Höjd energiskatt på diesel
  Riksdagen avslår motionerna
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 18 i denna del,
  2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 17 och
  2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 19.

  u) Handelsgödsel och bekämpningsmedel
  Riksdagen avslår motion
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 23.

  v) Beskattning av avfall som förbränns
  Riksdagen avslår motion
  2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 26.

  w) Fortsatta skattelättnader för koldioxidneutrala drivmedel
  Riksdagen avslår motion
  2007/08:Fi258 av Per Bolund m.fl. (mp) yrkandena 1-3.

  x) Beskattning av privatflygets bränsle, m.m.
  Riksdagen avslår motionerna
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 22 och
  2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 22 och 23.

  y) Skatt på fluorerade gaser
  Riksdagen avslår motionerna
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 24 och
  2007/08:MJ449 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 18.

  z) Sänkt fordonsskatt för dieselpersonbilar, m.m.
  Riksdagen avslår motion
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 18 i denna del, 20 och 25.

  å) Registreringsskatt för fordon, trängselskatt, kilometerskatt
  Riksdagen avslår motionerna
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 21 och
  2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 20 och 21.

  ä) Energiskatteavdrag för vindkraft
  Riksdagen godtar regeringens förslag om en sänkning av avdraget för enerigskatt på el som producerats med vindkraft.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 29 i denna del.

  ö) Höjd effektskatt på kärnkraft
  Riksdagen avslår motion
  2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. (v) yrkande 3 i denna del.

  aa) Höjd fastighetsskatt för vattenkraftverk
  Riksdagen avslår motion
  2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. (v) yrkande 3 i denna del.

  ab) Skatt på alkoläsk
  Riksdagen avslår motionerna
  2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 18 och
  2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 28.

  ac) Tobaksskatt
  Riksdagen avslår motionerna
  2007/08:Fi248 av Claes-Göran Brandin och Kenneth G Forslund (båda s) och
  2007/08:Fi267 av Jan R Andersson och Mikael Cederbratt (båda m).

  ad) Lättnader i reklamskatten
  Riksdagen avslår motionerna
  2007/08:Fi207 av Kerstin Lundgren (c) och
  2007/08:Fi249 av Gunnar Axén (m).

  ae) Sänkt lotteriskatt
  Riksdagen avslår motion
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 17.

  af) Skatt på trafikförsäkringspremier, m.m.
  Riksdagen avslår motion
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 26 och 30.

  ag) Förlängd redovisningsperiod för mervärdesskatt
  Riksdagen avslår motion
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 31.

  ah) Moms på ekologiska livsmedel
  Riksdagen avslår motion
  2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 29.

  ai) Kreditering på skattekonto - konvertering från oljeuppvärmning
  Riksdagen godtar regeringens förslag om att stödet för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus omvandlas från en kreditering på skattekonto till ett anslagsfinansierat bidrag.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 32 i denna del.

  aj) Kreditering på skattekonto - arbetsmarknadspolitiska stöd, m.m.
  Riksdagen avslår motion
  2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 15, 28, 38 och 39.

  ak) Statsbudgetens totala inkomster
  Riksdagen godkänner regeringens beräkning av statsbudgetens inkomster för 2008.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 11 och avslår motionerna
  2007/08:Fi276 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 10 och 11,
  2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 3 och 11 samt
  2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 6 och 30.

  al) Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten
  Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2008.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 6 och avslår motion
  2007/08:Fi276 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9.

  am) Utgiftstak för staten och offentlig sektor
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 957 miljarder kronor för 2008, 989 miljarder kronor för 2009 och 1 018 miljarder kronor för 2010 samt godkänner beräkningen av taket för den offentliga sektorns utgifter för 2008, 2009 och 2010.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkterna 2, 3 och 7 samt avslår motionerna
  2007/08:Fi276 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 14-16,
  2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 1 och 2 samt
  2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 3 och 4.

  Reservation 7 (s)
  Reservation 8 (v)
  Reservation 9 (mp)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 7 (s)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0111019
  m860011
  c23006
  fp24004
  kd16008
  v00184
  mp00136
  Totalt1491113158

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  4. Fördelning av utgifter 2009 och 2010

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på
  utgiftsområden för 2009 och 2010 som riktlinje för regeringens budgetarbete.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 12 och avslår motionerna
  2007/08:Fi276 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 13,
  2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 5 och
  2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 7.

  Reservation 10 (s)
  Reservation 11 (v)
  Reservation 12 (mp)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 10 (s)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0110020
  m860011
  c23006
  fp24004
  kd16008
  v00184
  mp00145
  Totalt1491103258

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  5. Bemyndigande om upplåning

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 8.

  6. Lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningtillgångar som används i statens verksamhet upp till ett belopp av 30,3 miljarder kronor.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 13.

  7. Myndigheternas räntekontokrediter

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 19,8 miljarder kronor.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 14.

  8. Sjunde AP-fondens lån och räntekontokredit i Riksgäldskontoret

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 för Sjunde AP-fondens verksamhet dels besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 5 miljoner kronor, dels besluta om en kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 150 miljoner kronor.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 15.

  9. Bemyndigande för ramanslag

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 besluta att ett ramanslag som inte avser förvaltningsändamål får överskridas om vissa villkor är uppfyllda.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 16.

  10. Lagförslagen på skatteområdet

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
  3.1 lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift (avsnitten 3.1 och 5.3.4),
  3.2 lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (avsnitten 3.2 och 5.6.10),
  3.3 lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift (avsnitten 3.3 och 5.3.3),
  3.4 lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitten 3.4 och 5.3.3) samt
  3.5 lag om upphävande av lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus (avsnitten 3.5 och 5.9.2).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkterna 28-32, alla i denna del.

  11. EU-medlemskapets kostnader

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2007/08:Fi257 av Max Andersson och Ulf Holm (båda mp).

  Reservation 13 (v, mp)

  12. Pris- och löneomräkningen

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2007/08:Fi209 av Ulla Andersson m.fl. (v).

  Reservation 14 (v)