FiU20

Finansutskottets betänkande 2003/04:FiU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2004

Beslut

Ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken (FiU20)

Riksdagen godkände regeringens ekonomiska vårproposition. Tio miljarder satsas för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. De arbetsmarknadspolitiska programmen får 15 000 fler platser i år och ytterligare fler platser nästa år. Dessutom satsas mer pengar på sysselsättningsstödet till kommunerna och på det särskilda stödet inom aktivitetsgarantin. Fler anställda inom vården, skolan och omsorgen ska kunna studera. Under 2004 och 2005 får 6000 personer möjlighet att arbete deltid och samtidigt studera på deltid med rekryteringsbidrag. Regeringen presenterar åtgärder för öka invandrarnas deltagande på arbetsmarknaden. Under 2005 ska regeringen lämna en proposition om hur introduktionen av nyanlända invandrare ska bli bättre och hur invandrare snabbare ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Sverige höjer sitt internationella bistånd och det finns utrymme för att höja biståndet till 1 procent av BNI under mandatperioden. Riksdagen sade ja till regeringens riktlinjer för budgetpolitiken. Riktlinjerna innebär i korthet att man håller utgiftstaken för staten samtidigt som saldot i de samlade offentliga finanserna ska ha ett överskott på två procent av BNP.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-05-11, 2004-05-13, 2004-05-18, 2004-06-03

Ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken (FiU20)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens ekonomiska vårproposition. Tio miljarder satsas för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. De arbetsmarknadspolitiska programmen får 15 000 fler platser i år och ytterligare fler platser nästa år. Dessutom satsas mer pengar på sysselsättningsstödet till kommunerna och på det särskilda stödet inom aktivitetsgarantin. Fler anställda inom vården, skolan och omsorgen ska kunna studera. Under 2004 och 2005 får 6000 personer möjlighet att arbete deltid och samtidigt studera på deltid med rekryteringsbidrag. Regeringen presenterar åtgärder för öka invandrarnas deltagande på arbetsmarknaden. Under 2005 ska regeringen lämna en proposition om hur introduktionen av nyanlända invandrare ska bli bättre och hur invandrare snabbare ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Sverige höjer sitt internationella bistånd och det finns utrymme för att höja biståndet till 1 procent av BNI under mandatperioden. Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens riktlinjer för budgetpolitiken. Riktlinjerna innebär i korthet att man håller utgiftstaken för staten samtidigt som saldot i de samlade offentliga finanserna ska ha ett överskott på två procent av BNP.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.