Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU24

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 28 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-28
Justering: 2020-05-26
bet 2019/20:UbU24
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-15
Debatt i kammaren: 2020-06-16
4

Beslut

Beslut: 2020-06-16