Fler steg för en effektivare plan- och bygglag

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2017

Beslut

Snabbare planeringsprocess för att få fart på byggandet (CU20)

Kommuner som planerar att bygga nya bostäder ska kunna sköta planeringsarbetet mer effektivt. Bland annat ska kommunerna tidigt i planeringen kunna få besked från länsstyrelsen om vad staten anser om det planerade byggandet. På så vis minskar risken för att kommunerna lägger tid på planering i onödan. Beslut som rör detaljplaner ska kunna delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelse eller byggnadsnämnden. Då blir handläggningstiden kortare och kostnaden kan bli mindre. Fler åtgärder ska undantas från kravet på bygglov i plan- och bygglagen. För privatpersoner handlar det till exempel om att bygga en balkong eller burspråk i en- och tvåbostadshus inom områden med detaljplan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-20
Justering: 2017-05-09
Trycklov: 2017-05-11
Reservationer 7
Betänkande 2016/17:CU20

Snabbare planeringsprocess för att få fart på byggandet (CU20)

Kommuner som planerar att bygga nya bostäder ska kunna sköta planeringsarbetet mer effektivt. Bland annat ska kommunerna tidigt i planeringen kunna få besked från länsstyrelsen om vad staten anser om det planerade byggandet. På så vis minskar risken för att kommunerna lägger tid på planering i onödan. Beslut som rör detaljplaner ska kunna delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelse eller byggnadsnämnden. Då blir handläggningstiden kortare och kostnaden kan bli mindre. Fler åtgärder ska undantas från kravet på bygglov i plan- och bygglagen. För privatpersoner handlar det till exempel om att bygga en balkong eller burspråk i en- och tvåbostadshus inom områden med detaljplan. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-16
Debatt i kammaren: 2017-05-17
4

Beslut

Beslut: 2017-05-17
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:151 och avslår motion

2016/17:3696 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 75 0 0 8
SD 0 41 0 6
MP 22 0 0 3
C 15 0 0 7
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 2 0 1
Totalt 258 43 0 48


2. Kravet på bygglov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3666 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 75 0 0 8
SD 41 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 15 0 0 7
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 2 0 0 1
Totalt 283 18 0 48


3. Ytterligare undantag från kravet på bygglov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L) yrkandena 4, 5 och 7.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 75 0 8
SD 41 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 15 0 7
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 13 0 3
- 2 0 0 1
Totalt 182 119 0 48


4. Uppföljning av kommunernas möjlighet att i detaljplaner återinföra bygglovsplikten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L) yrkande 6.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

5. Krav i detaljplaner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L) yrkande 1 och

2016/17:3696 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 3.

Reservation 5 (M, C, L, KD)
Reservation 6 (SD)

6. Planbestämmelser som upphävs efter genomförandetiden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L) yrkandena 2 och 3.

Reservation 7 (M, C, L, KD)