FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2018

Beslut

Motioner om FN och mänskliga rättigheter i utrikespolitiken har behandlats (UU15)

Riksdagen har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2015, 2016 och 2017 om FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Motionerna rör FN och FN-systemet samt situationen för de mänskliga rättigheterna i Eritrea, Etiopien, Somalia, Ryssland, Kina och Myanmar. Riksdagen sa nej till motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2018-02-01, 2018-03-22, 2018-04-12, 2018-04-19, 2018-04-26

Motioner om FN och mänskliga rättigheter i utrikespolitiken har behandlats (UU15)

Utrikesutskottet har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2015, 2016 och 2017 om FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Motionerna rör FN och FN-systemet samt situationen för de mänskliga rättigheterna i Eritrea, Etiopien, Somalia, Ryssland, Kina och Myanmar. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.