Fokus på unga

Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2014

Beslut

Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor (KrU9)

Riksdagen godkände regeringens förslag på nytt mål för alla statliga beslut och insatser som rör ungdomar mellan 13 och 25 år. Målet är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Det innebär att de nuvarande målen för ungdomspolitiken inte längre ska gälla.

Ungdomspolitiken ska behandla frågor om ungdomars villkor inom många olika områden, till exempel utbildning, arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande, kultur och fritid. Alla insatser som rör ungdomar bör ha ett ungdomsperspektiv. Regeringen presenterar också ett ungdomspolitiskt handlingsprogram för perioden 2014-2017. Där är tre områden särskilt viktiga: ungdomars inflytande, egen försörjning och psykiska hälsa.

Ändringar ska också göras i skollagen om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar, det som tidigare hette informationsansvar för icke skolpliktiga ungdomar. Kommunerna får i uppgift att föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret. De insatser som görs ska också dokumenteras på lämpligt sätt.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa nej till motioner som lämnats med anledning av förslaget samt nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om olika ungdomsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-06
Justering: 2014-06-03
Betänkande publicerat: 2014-06-10
Trycklov: 2014-06-09
Reservationer 27
Betänkande 2013/14:KrU9

Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor (KrU9)

Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna ett nytt mål för alla statliga beslut och insatser som rör ungdomar mellan 13 och 25 år. Målet är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Det innebär att de nuvarande målen för ungdomspolitiken inte längre ska gälla.

Ungdomspolitiken ska behandla frågor om ungdomars villkor inom många olika områden, till exempel utbildning, arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande, kultur och fritid. Alla insatser som rör ungdomar bör ha ett ungdomsperspektiv. Regeringen presenterar också ett ungdomspolitiskt handlingsprogram för perioden 2014-2017. Där är tre områden särskilt viktiga: ungdomars inflytande, egen försörjning och psykiska hälsa.

Regeringen föreslår också ändringar i skollagen om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar, det som tidigare hette informationsansvar för icke skolpliktiga ungdomar. Kommunerna får i uppgift att föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret och de insatser som görs ska också dokumenteras på lämpligt sätt.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner som lämnats med anledning av förslaget samt nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om olika ungdomsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-17
4

Beslut

Beslut: 2014-06-17
28 förslagspunkter, 20 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nytt mål för ungdomspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att de nuvarande målen för den nationella ungdomspolitiken inte längre ska gälla och om ett nytt mål för alla statliga beslut och insatser som rör ungdomar.
Det nya målet för alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar mellan 13 och 25 ska vara att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:191 punkt 2 och avslår motionerna
2013/14:Kr16 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 1,
2013/14:Kr17 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:Kr18 av Margareta Larsson (SD) och
2013/14:Kr19 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP, V)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S199012
M98018
MP02302
FP21003
C21002
SD00182
V01702
KD16003
Totalt1571391934

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Ungdomspolitikens omfattning och genomförande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att ungdomspolitiken ska vara sektorsövergripande och behandla frågor om ungdomars villkor inom områden som utbildning, arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande, kultur och fritid samt förslaget att de fem huvudområdena för analys, samordning och redovisning som finns inom ungdomspolitiken i dag inte längre ska gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:191 punkterna 3 och 4 samt avslår motion
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 34.

3. Uppföljning av ungdomsorganisationerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr17 yrkande 3.

Reservation 3 (V)

4. Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr16 yrkande 3, 2013/14:Kr17 yrkande 2, 2013/14:Kr19 yrkande 2 och 2013/14:Kr230 yrkande 3.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP02302
FP21003
C21002
SD18002
V01702
KD16003
Totalt175140034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Ett förtydligat ansvar för kommunerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) i de delar det avser 29 kap. 9 § samt rubriken närmast före 29 kap. 9 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:191 punkt 1 i denna del och avslår motionerna
2013/14:Kr16 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 15 och
2013/14:Kr19 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (MP)

6. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan utom i de delar som avser 29 kap. 1 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:191 punkt 1 i denna del.

7. Åtgärder för att förhindra studieavhopp i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkande 16.

Reservation 7 (S, V)

8. Obligatorisk gymnasieskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkande 14.

Reservation 8 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP23002
FP21003
C21002
SD18002
V17002
KD16003
Totalt215100034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Folkhögskola direkt efter grundskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkande 17.

Reservation 9 (S, MP, V)

10. Anmälningsskyldighet i skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkande 9.

Reservation 10 (S)

11. Utbyggnad av studie- och yrkesvägledningen i gymnasiet och på högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkande 5.

Reservation 11 (S)

12. Ungdomars arbete och försörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkande 4.

Reservation 12 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP22102
FP21003
C21002
SD18002
V00172
KD16003
Totalt1971011734

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Entreprenörskap m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr16 yrkande 7, 2013/14:Kr258 och 2013/14:Kr270.

Reservation 13 (S)

14. Stöd till verksamhetsövergång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkande 8.

Reservation 14 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP23002
FP21003
C21002
SD01802
V17002
KD16003
Totalt197118034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Ungdomars tillgång till bostad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkande 6.

Reservation 15 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP23002
FP21003
C21002
SD18002
V00172
KD16003
Totalt1981001734

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Ungdomars psykiska hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkande 13.

Reservation 16 (S)

17. Skärpta åtgärder mot langning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr16 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 12.

Reservation 17 (S)

18. Strategier för att minska barns och ungas utsatthet på nätet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:So664 yrkande 29 och 2013/14:Kr262 yrkandena 2, 4 och 5.

19. Rättsprocessen kring sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkandena 10 och 11.

Reservation 18 (S, V)

20. Ungdomars inflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr230 yrkande 1 och 2013/14:Kr339 yrkande 35.

Reservation 19 (S, V)

21. Utvärdering av satsningen Skapande skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr339 yrkande 15 och 2013/14:Ub569 yrkande 19.

Reservation 20 (S, V)

22. Översyn av musik- och kulturskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 9.

Reservation 21 (S)

23. Nationell strategi för musik- och kulturskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr274 och 2013/14:Kr310 yrkande 2.

Reservation 22 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP02302
FP21003
C21002
SD18002
V01702
KD16003
Totalt175140034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


24. Avgifter inom musik- och kulturskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr210, 2013/14:Kr291 och 2013/14:Kr310 yrkande 1.

Reservation 23 (S, V)

25. Kulturskolans tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr295 yrkande 1.

Reservation 24 (S, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (S, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP23002
FP21003
C21002
SD01802
V01702
KD16003
Totalt180135034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


26. Insatser inom idrottspolitiken och friluftspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkande 2.

Reservation 25 (S, V)

27. Utredning om kommunernas skyldighet att bedriva fritidsgårdar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr225.

Reservation 26 (V)

28. Behovet av fritidsgårdar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr229 och 2013/14:Kr230 yrkande 2.

Reservation 27 (S)