Folkbildning

Kulturutskottets betänkande 1997/98:KrU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 maj 1998

Beslut

Folkbildning (KrU17)

Statsbidraget till folkbildningen fick två nya syften. Statsbidraget ska bidra till att stärka och utveckla demokratin. Det ska vidare bidra till att bredda kulturintresset i samhället och bidra till ökad delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser samt till eget skapande. Riksdagen beslutade vidare att arbetslösa ska vara en ny prioriterad grupp inom folkbildningen. När det gäller fördelningen av statsbidrag till folkhögskolan beslutades att det inte längre ska krävas att undervisningen anordnas så att den till form och arbetssätt tydligt skiljer sig från undervisningen i det offentliga skolväsendet och högskolan. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att göra en redovisning och resultatbedömning av vissa organisationers uppsökande verksamhet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-04-14
Justering: 1998-05-14
Betänkande 1997/98:KrU17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-05-28
4

Beslut

Beslut: 1998-05-29

Protokoll med beslut