Folkbildning

Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 1999

Beslut

Motioner om folkbildning (KrU10)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om folkbildning. Motionerna behandlar bl.a. syftet med statsbidraget till folkbildningen, folkbildningens centrala utvecklingsområden, folkbildningsforskning, högskoleutbildning på distans inom ett s.k. folkuniversitet vid folkhögskolorna samt särskilda medel till den kvalificerade musikutbildningen vid vissa folkhögskolor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-03-23
Justering: 1999-04-13
Betänkande 1998/99:KrU10

Motioner om folkbildning (KrU10)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om folkbildning. Motionerna behandlar bl.a. syftet med statsbidraget till folkbildningen, folkbildningens centrala utvecklingsområden, folkbildningsforskning, högskoleutbildning på distans inom ett s.k. folkuniversitet vid folkhögskolorna samt särskilda medel till den kvalificerade musikutbildningen vid vissa folkhögskolor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-04-28
4

Beslut

Beslut: 1999-04-29

Protokoll med beslut