Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Folkbildningsfrågor

Kulturutskottets bet 2011/12:KrU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 februari 2012

Beslut

Statens stöd till studieförbunden (KrU2)

Riksrevisionen har granskat statens stöd till studieförbunden. Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens iakttagelser, bland annat när det gäller behovet av att utvärdera hur statsbidraget används. Detta för att kunna bedöma i vilken utsträckning staten uppnår syftet med stödet till folkbildningen.

Kulturutskottet konstaterar att regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska utvärdera det statliga stödet till folkbildningen. I uppdraget ingår bland annat att utvärdera och analysera i vilken utsträckning de syften som har beslutats för statsbidraget har uppnåtts och överväga om syftena är relevanta och ändamålsenliga. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-11-29
Justering: 2011-12-15
Betänkande publicerat: 2011-12-22
Trycklov: 2011-12-20
Reservationer 8
bet 2011/12:KrU2

Statens stöd till studieförbunden (KrU2)

Riksrevisionen har granskat statens stöd till studieförbunden. Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens iakttagelser, bland annat när det gäller behovet av att utvärdera hur statsbidraget används. Detta för att kunna bedöma i vilken utsträckning staten uppnår syftet med stödet till folkbildningen.

Kulturutskottet konstaterar att regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska utvärdera det statliga stödet till folkbildningen. I uppdraget ingår bland annat att utvärdera och analysera i vilken utsträckning de syften som har beslutats för statsbidraget har uppnåtts och överväga om syftena är relevanta och ändamålsenliga. Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-02-01
4

Beslut

Beslut: 2012-02-01
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 februari 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen och motioner med anledning av skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Kr1 av Berit Högman m.fl. (S) yrkandena 1-3 och
2011/12:Kr2 av Mattias Karlsson (SD) yrkandena 1-4 och
lägger skrivelse 2011/12:6 till handlingarna.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010507
M102005
MP22003
FP24000
C17006
SD00190
V15112
KD18001
-0001
Totalt1981062025

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Gemensamt ansvar för folkbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr256 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson (båda S),
2010/11:Kr259 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå (båda S),
2010/11:Kr261 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S),
2011/12:Kr212 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S),
2011/12:Kr220 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson (båda S),
2011/12:Kr256 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå (båda S),
2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 7,
2011/12:Kr288 av Thomas Strand och Lena Hallengren (båda S) och
2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 24.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010507
M102005
MP02203
FP24000
C17006
SD19000
V01702
KD18001
-0001
Totalt180144025

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Fler utbildningsplatser till folkhögskolor och studieförbund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr249 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),
2011/12:Kr250 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),
2011/12:Kr259 av Thomas Strand och Louise Malmström (båda S) och
2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S111028
M101015
MP02203
FP24000
C17006
SD19000
V10072
KD17011
-0001
Totalt1892311126

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Folkbildningens roll i relation till utbildningsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr287 av Yvonne Andersson och Annika Eclund (båda KD).

5. Sänkt åldersgräns för allmän linje på folkhögskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ub344 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 6 (MP)

6. Demokratiarbete inom folkbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr278 av Jan Lindholm och Esabelle Dingizian (båda MP) yrkandena 1 och 2 samt
2011/12:Kr321 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (S, MP)

7. Folkhögskolor med estetisk inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr223 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S) yrkande 6.

Reservation 8 (S, MP)

8. Ett föräldralyft i matematik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr260 av Thomas Strand och Louise Malmström (båda S).

9. Entreprenörskap i folkhögskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr262 av Anne Marie Brodén (M).

10. Tolkutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr223 av Johan Pehrson (FP) och
2011/12:Kr237 av Katarina Brännström (M).