Folkbildningsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 juni 2014

Beslut

Ändrade regler ska bredda målgruppen för folkbildningen (KrU8)

Regeringen föreslår ett nytt mål för folkbildningspolitiken. Målet är att ge alla möjligheten att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning. På så sätt bidrar folkbildningen till ökad personlig bildning och delaktighet i samhället.

Vissa regler för folkbildningen ska också ändras. Förändringarna innebär bland annat följande:

 • Ett syfte med statsbidraget till folkbildningen är att öka möjligheterna för människor att påverka sin livssituation samt att skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Detta syfte ska ändras så att målgruppen för folkbildningen breddas.
 • De sju verksamhetsområdena som idag styr statsbidraget för folkbildningen tas bort.
 • Statliga myndigheter ska ansvara för utvärderingen av folkbildningen. Statskontoret ska få i uppdrag att genomföra en första samlad utvärdering av folkbildningen. Utvärderingen av studieförbund och folkhögskolor bör ske gemensamt. Men det ska kunna gå att skilja åt dessa vid kommande statliga utvärderingar när behov finns.
 • Folkbildningsrådet bör genomföra en studie om jämställdhet i folkbildningen.
 • Finansieringen och innehållet av teckenspråkstolkutbildningen bör ses över.
 • Kontakttolkutbildningens innehåll och omfattning bör ses över.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-27
Justering: 2014-06-12
Betänkande publicerat: 2014-06-12
Trycklov: 2014-06-12
Reservationer 11
Betänkande 2013/14:KrU8

Ändrade regler ska bredda målgruppen för folkbildningen (KrU8)

Regeringen föreslår ett nytt mål för folkbildningspolitiken. Målet är att ge alla möjligheten att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning. På så sätt bidrar folkbildningen till ökad personlig bildning och delaktighet i samhället.

Vissa regler för folkbildningen ska också ändras. Förändringarna innebär bland annat följande:

 • Ett syfte med statsbidraget till folkbildningen är att öka möjligheterna för människor att påverka sin livssituation samt att skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Detta syfte ska ändras så att målgruppen för folkbildningen breddas.
 • De sju verksamhetsområdena som idag styr statsbidraget för folkbildningen tas bort.
 • Statliga myndigheter ska ansvara för utvärderingen av folkbildningen. Statskontoret ska få i uppdrag att genomföra en första samlad utvärdering av folkbildningen. Utvärderingen av studieförbund och folkhögskolor bör ske gemensamt. Men det ska kunna gå att skilja åt dessa vid kommande statliga utvärderingar när behov finns.
 • Folkbildningsrådet bör genomföra en studie om jämställdhet i folkbildningen.
 • Finansieringen och innehållet av teckenspråkstolkutbildningen bör ses över.
 • Kontakttolkutbildningens innehåll och omfattning bör ses över.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-23
Debatt i kammaren: 2014-06-24
4

Beslut

Beslut: 2014-06-25
16 förslagspunkter, 12 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 25 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och verksamhetsområden för folkbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om
1. mål för folkbildningspolitiken,
2. att de sju verksamhetsområdena för statsbidraget till folkbildningen ska upphävas.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:172 punkterna 1 och 2.

2. Syftena med statsbidraget till folkbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om att det andra syftet med statsbidraget till folkbildningen ska ändras.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:172 punkt 3 och avslår motionerna
2013/14:Kr9 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 4,
2013/14:Kr10 av Margareta Larsson (SD) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Kr11 av Tina Ehn (MP) yrkande 1 och
2013/14:Kr340 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 1 (S, V)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S110209
M99008
MP00223
FP24000
C20003
SD00182
V01702
KD15004
Totalt1591194031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Statliga myndigheters utvärdering av folkbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om att statliga myndigheter ska ansvara för utvärderingen av folkbildningen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:172 punkt 4 och avslår motion
2013/14:Kr9 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 4 (S, V)

4. Utvärdering av studieförbund och folkhögskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr9 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 5 (S, V)

5. Mångfaldsarbete inom folkbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr10 av Margareta Larsson (SD) yrkande 4.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S103009
M100007
MP22003
FP24000
C20003
SD01802
V17002
KD15004
Totalt30118030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Folkbildningens ansvar för jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr10 av Margareta Larsson (SD) yrkande 3.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S103009
M100007
MP22003
FP24000
C20003
SD01802
V17002
KD15004
Totalt30118030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Översyn av teckenspråkstolkutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr11 av Tina Ehn (MP) yrkande 2.

Reservation 8 (MP, V)

8. Utvidgad översyn av kontakttolkutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr10 av Margareta Larsson (SD) yrkande 5 och
2013/14:Kr11 av Tina Ehn (MP) yrkande 3.

Reservation 9 (MP, V)
Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S101119
M100007
MP10213
FP24000
C20003
SD01802
V00172
KD15004
Totalt261193930

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Ansvaret för det ekonomiska stödet till folkbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr9 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 1,
2013/14:Kr299 av Thomas Strand och Lena Hallengren (båda S) och
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 43.

Reservation 11 (S, V)

10. Personer med funktionsnedsättning på folkhögskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr242 av Katarina Köhler (S) och
2013/14:Kr298 av Thomas Strand och Lena Hallengren (båda S).

11. Ett digitalt samhälle för alla

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr243 av Monica Green (S).

12. Lyft för studieförbund och folkhögskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr259 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 2.

13. Ett föräldralyft rörande skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr297 av Thomas Strand och Louise Malmström (båda S).

14. Risk- och väsentlighetsanalyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr340 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3.

15. Förvaltningslagens tillämpning på Folkbildningsrådets verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr340 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 4.

16. Motionsyrkanden som behandlas i förenklad form

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr259 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 1 och
2013/14:Kr340 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 1.