Folkbildningsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 februari 2019

Beslut

Nej till motioner om folkbildningsfrågor (KrU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om folkbildningsfrågor. Motionerna handlar bland annat om utvärdering av folkbildningen, regler om nya folkhögskolor och allmän kurs på folkhögskolor. Andra områden är bidraget till folkbildningen och folkhögskolors betygssättning. Anledningen är bland annat att åtgärder redan är gjorda.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-02-12
Justering: 2019-02-14
Trycklov: 2019-02-18
Reservationer 8
Betänkande 2018/19:KrU9

Alla beredningar i utskottet

2019-02-12, 2019-02-05

Nej till motioner om folkbildningsfrågor (KrU9)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om folkbildningsfrågor. Motionerna handlar bland annat om utvärdering av folkbildningen, regler om nya folkhögskolor och allmän kurs på folkhögskolor. Andra områden är bidraget till folkbildningen och folkhögskolors betygssättning. Anledningen är bland annat att åtgärder redan är gjorda.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-27
Debatt i kammaren: 2019-02-28
4

Beslut

Beslut: 2019-02-28
12 förslagspunkter, 7 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 februari 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vikten av folkbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1179 av Joakim Järrebring m.fl. (S) yrkande 3,

2018/19:1975 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) yrkande 4 och

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 1 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 58 0 0 12
SD 56 0 0 6
C 1 26 0 4
V 23 0 0 5
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 271 26 0 52


2. Utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 2 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 0 58 0 12
SD 56 0 0 6
C 27 0 0 4
V 23 0 0 5
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 239 58 0 52


3. Reglering för nya folkhögskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:647 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 58 0 0 12
SD 0 56 0 6
C 27 0 0 4
V 23 0 0 5
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 241 56 0 52


4. Allmän kurs

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:647 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 4 (SD)

5. Fritidsledarutbildning i Uppsala

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2252 av Solveig Zander (C).

6. Satsningen på föräldrars delaktighet i lärandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2334 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) yrkande 8.

7. Stödet till folkbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 5 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 58 0 0 12
SD 56 0 0 6
C 0 27 0 4
V 23 0 0 5
KD 19 0 0 3
L 0 16 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 254 43 0 52


8. Dela ut bidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:647 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 58 0 0 12
SD 4 52 0 6
C 27 0 0 4
V 23 0 0 5
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 245 52 0 52


9. Bidrag till studieförbundet Ibn Rushd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:440 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) yrkande 6.

10. Betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 12 och

2018/19:647 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 7 (SD)

11. Åldersgräns

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2724 av Annika Qarlsson och Mikael Larsson (båda C).

12. Tolkfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:412 av Robert Halef (KD) och

2018/19:1625 av Lotta Olsson (M).

Reservation 8 (KD)