Folkhälsofrågor

Socialutskottets betänkande 1997/98:SoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 januari 1998

Beslut

Folkhälsofrågor (SoU11)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om folkhälsofrågor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.