Folkhälsofrågor

Socialutskottets bet 2013/14:SoU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2014

Beslut

Nej till motioner om folkhälsa (SoU18)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om folkhälsofrågor. Skälet är bland annat att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om mål för folkhälsan och inrättande av en kommission för jämlik hälsa. Andra motioner rör en översyn av smittskyddslagen, en handlingsplan mot hepatit B och C och stigmatiseringen av hivpositiva. Samarbete för att ta fram nya antibiotika samt innehållsförteckningar på kosmetik- och hygienprodukter är också frågor motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-03-06
Justering: 2014-03-20
Betänkande publicerat: 2014-03-25
Trycklov: 2014-03-25
Reservationer 10
bet 2013/14:SoU18

Alla beredningar i utskottet

2014-03-06, 2014-02-25

Nej till motioner om folkhälsa (SoU18)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om folkhälsofrågor. Skälet är bland annat att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om mål för folkhälsan och inrättande av en kommission för jämlik hälsa. Andra motioner rör en översyn av smittskyddslagen, en handlingsplan mot hepatit B och C och stigmatiseringen av hivpositiva. Samarbete för att ta fram nya antibiotika samt innehållsförteckningar på kosmetik- och hygienprodukter är också frågor motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-04-03
4

Beslut

Beslut: 2014-04-03
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 april 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Folkhälsolag och mål för folkhälsan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C419 yrkande 27, 2013/14:So296, 2013/14:So431 yrkandena 2 och 3 samt 2013/14:So670 yrkandena 1 och 3.

Reservation 1 (MP)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S920020
M900017
MP01807
FP19005
C19004
SD18002
V00163
KD16003
Totalt254181661

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Kommission för jämlik hälsa m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:So358, 2013/14:So431 yrkande 1, 2013/14:So445, 2013/14:So503, 2013/14:So547, 2013/14:So652, 2013/14:So657 yrkande 32 och 2013/14:So670 yrkande 4.

Reservation 3 (S, V)
Reservation 4 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S092020
M900017
MP00187
FP19005
C19004
SD18002
V01603
KD16003
Totalt1621081861

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Förutsättningar för psykisk hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:So262 och 2013/14:So664 yrkande 1.

Reservation 5 (S, MP, V)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S092020
M900017
MP01807
FP19005
C19004
SD00182
V01603
KD16003
Totalt1441261861

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Skademinimeringsprincip

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:So418.

5. Översyn av smittskyddslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So342 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 2,
2013/14:So373 av Olof Lavesson (M),
2013/14:So390 av Barbro Westerholm (FP) och
2013/14:So422 av Hannah Bergstedt (S) delyrkande 1 i denna del.

Reservation 7 (V)

6. Handlingsplan mot hepatit B och C

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So391 av Barbro Westerholm (FP).

Reservation 8 (S, V)

7. Stigmatisering av hivpositiva

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:So342 yrkande 3.

Reservation 9 (MP, V)

8. Nya antibiotika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:So239 yrkande 5.

9. Vaccinationsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:So573.

10. Innehållsförteckningar på kosmetik- och hygienprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:So675 och 2013/14:So676.

Reservation 10 (S, MP, V)

11. Folkhälsofrågor - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.