Folkhälsofrågor

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2017

Beslut

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU7)

Riksdagen sa nej till motioner om folkhälsofrågor. Anledningen är främst att arbete pågår inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om mål för folkhälsan, självmordsprevention, sexualitet och reproduktiv hälsa, smittskydd och vaccination.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

89 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-23
Justering: 2017-04-20
Trycklov: 2017-04-28
Reservationer 21
Betänkande 2016/17:SoU7

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU7)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om folkhälsofrågor. Anledningen är främst att arbete pågår inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om mål för folkhälsan, självmordsprevention, sexualitet och reproduktiv hälsa, smittskydd och vaccination.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-03
Debatt i kammaren: 2017-05-04
4

Beslut

Beslut: 2017-05-10
21 förslagspunkter, 15 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 maj 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya folkhälsomål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1480 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 6,

2015/16:1504 av Barbro Westerholm m.fl. (FP) yrkande 7,

2015/16:1867 av Eva Lindh m.fl. (S),

2015/16:2345 av Eva Lindh m.fl. (S),

2016/17:1064 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4 och

2016/17:3000 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 12.

Reservation 1 (SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 0 42 0 5
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 2 13 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 248 56 0 45


2. Förebyggande strategi för bättre folkhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2483 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 4 och 6 samt

2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 2 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 74 0 10
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 231 74 0 44


3. Antibiotikaresistens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:861 av Annicka Engblom (M),

2016/17:2613 av Emma Nohrén (MP) yrkande 3 och

2016/17:2634 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1-3 och 5.

4. Astma och allergi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 60 och

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 62.

Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 291 14 0 44


5. Djur och hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1346 av Hanna Wigh (SD) yrkandena 8 och 9 samt

2016/17:3377 av Bengt Eliasson (L) yrkande 4.

6. Jämlik hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1607 av Magda Rasmusson och Jonas Eriksson (båda MP),

2016/17:479 av Karin Rågsjö m.fl. (V),

2016/17:523 av Edward Riedl (M),

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2016/17:1197 av Karin Rågsjö m.fl. (V) och

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 25.

Reservation 4 (C)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 0 18 4
V 0 18 0 3
L 0 0 15 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 254 18 33 44


7. Kosmetika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 19 och

2016/17:944 av Sara Karlsson (S).

Reservation 7 (C)

8. Ungdomsmottagningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1516 av Linus Sköld m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.

9. Sexualitet och reproduktiv hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 54,

2016/17:2947 av Annika Qarlsson (C) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 58.

Reservation 8 (SD, KD)
Reservation 9 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 0 0 43 4
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 14 2
- 0 0 1 1
Totalt 229 18 58 44


10. Nationellt abortregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 56.

11. Amning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2774 av Anna Vikström (S) yrkandena 1 och 2.

12. Självmordsprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:371 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1777 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (båda SD) yrkandena 1 och 3,

2015/16:2020 av Angelika Bengtsson (SD),

2016/17:251 av Angelika Bengtsson (SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:484 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2016/17:608 av Bengt Eliasson (L) yrkande 1,

2016/17:1231 av Lotta Olsson (M),

2016/17:1332 av Stefan Nilsson (MP),

2016/17:2133 av Betty Malmberg (M),

2016/17:2285 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3000 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkandena 13, 14 och 16.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)
Reservation 12 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 0 42 0 5
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 1 0 17 3
L 0 0 15 4
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 229 43 32 45


13. Informationsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:127 av Karin Rågsjö m.fl. (V),

2015/16:999 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 1,

2015/16:2786 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 5,

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 20,

2016/17:925 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 1,

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7 och

2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 13 (M, V, L)

14. Hiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:999 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 2,

2015/16:1083 av Jan R Andersson (M),

2015/16:1504 av Barbro Westerholm m.fl. (FP) yrkande 2,

2016/17:925 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 2 och

2016/17:2787 av Börje Vestlund m.fl. (S).

Reservation 14 (L)

15. Hepatit C

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2923 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

2016/17:3000 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (L)

16. Tuberkulos

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1387 av Lawen Redar (S),

2015/16:2870 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD),

2016/17:2823 av Lawen Redar (S) och

2016/17:2894 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD).

Reservation 17 (SD)

17. ANDT-området

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:375 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 6,

2015/16:3325 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 5 och

2016/17:285 av Lars-Axel Nordell och Larry Söder (båda KD) yrkande 2.

Reservation 18 (V)

18. Vaccinationsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:430 av Sofia Arkelsten (M),

2015/16:563 av Hillevi Larsson (S),

2015/16:958 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 3 och 4,

2016/17:304 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2016/17:320 av Ann-Britt Åsebol (M) och

2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (V)

19. TBE

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:472 av Åsa Westlund m.fl. (S).

20. HPV

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1459 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:1499 av Désirée Pethrus (KD),

2016/17:319 av Annicka Engblom (M),

2016/17:645 av Birgitta Ohlsson och Maria Weimer (båda L),

2016/17:2698 av Jonas Gunnarsson (S) och

2016/17:3000 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 11.

21. Folkhälsofrågor - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.