Folkhälsofrågor

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2018

Beslut

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om folkhälsofrågor. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om suicidprevention, smittskydd, vaccinationer och hälsoundersökningar av asylsökande.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

60 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-20
Justering: 2018-04-17
Trycklov: 2018-04-20
Reservationer 8
Betänkande 2017/18:SoU15

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU15)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om folkhälsofrågor. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de områden som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om suicidprevention, smittskydd, vaccinationer och hälsoundersökningar av asylsökande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-25
Debatt i kammaren: 2018-04-26
4

Beslut

Beslut: 2018-05-02
7 förslagspunkter, 7 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Suicidprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1546 av Margareta Larsson (-),

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 41,

2017/18:1791 av Kent Härstedt (S),

2017/18:2071 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-4, 7 och 9 samt

2017/18:2688 av Gunilla Svantorp (S) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)

2. En haverikommission när en ung person begått självmord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 60.

Reservation 2 (SD, KD)

3. Smittskydd och vaccinationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:68 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 2,

2017/18:1352 av Edward Riedl (M),

2017/18:1849 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 4 i denna del,

2017/18:2285 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 11 och

2017/18:3171 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (V)
Reservation 4 (L)

4. En nationell handlingsplan mot hepatit B

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1849 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 3 i denna del.

Reservation 5 (SD, V, L)

5. Hälsoundersökningar av asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:301 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2017/18:2888 av Boriana Åberg (M) och

2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 6 (KD)

6. Övriga folkhälsofrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:21 av Lars-Axel Nordell (KD),

2017/18:1877 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S),

2017/18:3132 av Saila Quicklund (M) yrkande 6,

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 17 och

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 34.

Reservation 7 (L)
Reservation 8 (KD)

7. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.