Folkhälsofrågor

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2018

Beslut

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om folkhälsofrågor. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om suicidprevention, smittskydd, vaccinationer och hälsoundersökningar av asylsökande.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU15)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om folkhälsofrågor. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de områden som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om suicidprevention, smittskydd, vaccinationer och hälsoundersökningar av asylsökande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.