Folkhälsofrågor

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om folkhälsofrågor. Anledningen är främst att arbete pågår på området.

De cirka 60 motionerna handlar bland annat om smittskydd, vaccinationer och suicidprevention, det vill säga förebyggande arbete mot självmord.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-04
Justering: 2019-04-11
Trycklov: 2019-04-15
Reservationer 14
Betänkande 2018/19:SoU11

Alla beredningar i utskottet

2019-04-04, 2019-03-14

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU11)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om folkhälsofrågor. Anledningen är främst att arbete pågår på området.

De cirka 60 motionerna handlar bland annat om smittskydd, vaccinationer och suicidprevention, det vill säga förebyggande arbete mot självmord.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-30
Debatt i kammaren: 2019-05-02
4

Beslut

Beslut: 2019-05-07
23 förslagspunkter, 20 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Informationsplikten för hivpositiva m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:324 av Annika Hirvonen Falk (MP),

2018/19:2231 av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim (båda S),

2018/19:2258 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 5 och

2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 1 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 61 0 0 9
SD 59 0 0 3
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 0 17 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 295 17 0 37


2. Hepatit B och C

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:344 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 1, 2 och 4 samt

2018/19:2258 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)

3. Tuberkulos

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:343 av Markus Wiechel m.fl. (SD).

Reservation 4 (SD)

4. Pandemier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 20.

5. Framtidens infektionssjukdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1713 av Edward Riedl (M).

6. Information om HPV-vaccination för pojkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:344 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 5.

7. Införande av HPV-vaccination av pojkar i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:344 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 6,

2018/19:1493 av Annicka Engblom (M),

2018/19:2010 av Erik Bengtzboe (M) och

2018/19:2258 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 3.

8. Vaccination mot rotavirus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2258 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 2.

9. Vaccination mot TBE

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:707 av Heléne Björklund (S),

2018/19:1722 av Sten Bergheden (M) och

2018/19:2189 av Åsa Westlund och Mathias Tegnér (båda S).

10. Ersättning till dem som drabbats av narkolepsi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:344 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 7.

Reservation 5 (SD)

11. Suicidprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:288 av Angelika Bengtsson (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:314 av Clara Aranda (SD),

2018/19:359 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 1-9,

2018/19:1250 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1359 av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M) yrkande 1,

2018/19:1564 av Lotta Olsson (M),

2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 4,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 70 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 52 och 53.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 61 0 9
SD 0 0 59 3
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 0 0 20 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 172 61 79 37


12. Abortförebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2477 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 113.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (KD)

13. Ungdomsmottagningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2138 av Eva Lindh m.fl. (S).

14. Nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2804 av Markus Wiechel (SD).

15. Sockerkonsumtion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2096 av Anders Österberg (S).

16. Kosttillskott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2655 av Saila Quicklund (M) yrkande 5.

17. Energi- och funktionsdrycker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2342 av Pia Steensland (KD) yrkande 1.

18. Ofrivillig ensamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) yrkandena 8, 9, 15 och 18.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (KD)

19. Folkhälsofrämjande projekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 104.

Reservation 13 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 61 0 9
SD 0 59 0 3
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 172 140 0 37


20. Äldres hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1511 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M),

2018/19:2039 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3 och

2018/19:2254 av Solveig Zander (C) yrkande 3.

Reservation 14 (SD, L)

21. Sociala medier och hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1643 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 3.

22. Dagsljusets effekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 34.

23. Amning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1141 av Anna Vikström (S).