Folkhälsofrågor

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2020

Beslut

Regeringen bör se över smittskyddslagen och främja hbtq-personers hälsa (SoU5)

Riksdagen har behandlat förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om folkhälsofrågor. I samband med detta riktade riksdagen två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör se till att det görs en översyn av smittskyddslagen, med en analys av om den fyller sitt syfte när det gäller informationsplikten för hivpositiva. Detta eftersom risken för överföring av hiv vid samlag är mycket låg för personer som får bra behandling för sin hiv.
  • Regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att föreslå förebyggande insatser för att främja hbtq-personers psykiska hälsa. Undersökningar visar att den psykiska ohälsan är högre hos hbtq-personer än hos befolkningen i allmänhet.

Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, bland annat med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår två tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden. Regeringen bör uppdra åt lämplig myndighet att föreslå förebyggande insatser för att främja hbtq-personers psykiska hälsa. Regeringen bör ta initiativ till en översyn av smittskyddslagen med en analys av om den fyller sitt ändamål när det gäller informationsplikten för hivpositiva. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

56 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-06
Justering: 2020-02-13
Trycklov: 2020-02-13
Reservationer 14
Betänkande 2019/20:SoU5

Alla beredningar i utskottet

2020-02-06, 2020-01-30, 2020-01-28, 2020-01-16, 2019-12-05

Regeringen bör se över smittskyddslagen och främja hbtq-personers hälsa (SoU5)

Socialutskottet har behandlat förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om folkhälsofrågor. I samband med detta vill utskottet att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör se till att det görs en översyn av smittskyddslagen, med en analys av om den fyller sitt syfte när det gäller informationsplikten för hivpositiva. Detta eftersom risken för överföring av hiv vid samlag är mycket låg för personer som får bra behandling för sin hiv.
  • Regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att föreslå förebyggande insatser för att främja hbtq-personers psykiska hälsa. Undersökningar visar att den psykiska ohälsan är högre hos hbtq-personer än hos befolkningen i allmänhet.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, bland annat med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-18
Debatt i kammaren: 2020-02-19
4

Beslut

Beslut: 2020-03-04
17 förslagspunkter, 13 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 mars 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Folkhälsomål och folkhälsofrämjande insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:31 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1-3,

2019/20:459 av Hillevi Larsson (S),

2019/20:2917 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1, 4, 5 och 11,

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 121 och

2019/20:3371 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (KD)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 63 0 7
SD 0 0 61 1
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 0 0 20 2
L 0 0 17 2
MP 16 0 0 0
- 1 0 1 0
Totalt 158 63 99 29


2. Suicidprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:713 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1-5,

2019/20:825 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkandena 24-26 och 30,

2019/20:1635 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2019/20:1637 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2019/20:1638 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) yrkande 1 och

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 42.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 63 0 0 7
SD 0 0 61 1
C 28 0 0 3
V 0 24 0 3
KD 0 0 20 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 1 1 0 0
Totalt 214 25 81 29


3. Förebyggande arbete för att främja psykisk hälsa bland äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2595 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) i denna del.

4. Förebyggande insatser för att främja hbtq-personers psykiska hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om förebyggande insatser för att främja hbtq-personers psykiska hälsa och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2019/20:2758 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 2 och

avslår motionerna

2019/20:47 av Magnus Jacobsson (KD) och

2019/20:825 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 20.

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 63 0 0 7
SD 0 60 0 2
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 2 0 0 0
Totalt 259 60 0 30


5. Anitibiotikaresistens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1282 av Magdalena Schröder (M) yrkande 1,

2019/20:1525 av Marie-Louise Hänel Sandström (M),

2019/20:2241 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 2 och

2019/20:2480 av Margareta Cederfelt (M).

6. Informationsplikten för hivpositiva

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av smittskyddslagen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2019/20:2800 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 8 och

avslår motionerna

2019/20:566 av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim (båda S) och

2019/20:574 av Annika Hirvonen Falk (MP).

Reservation 9 (SD)

7. Resistent hiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2481 av Margareta Cederfelt (M).

8. Vaccinationsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:437 av Rickard Nordin (C) och

2019/20:818 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 14-19 och 21-26.

Reservation 10 (SD)

9. Obligatoriskt vaccinationsprogram för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1808 av Åsa Coenraads (M) och

2019/20:2033 av Erik Ottoson (M) yrkandena 1-3.

10. Vaccinationsprogram för personer över 65 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2594 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) och

2019/20:2800 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 11 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 0 17 0 2
MP 16 0 0 0
- 1 1 0 0
Totalt 302 18 0 29


11. Vaccinationsprogram för vuxna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:922 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S).

12. Sexuell och reproduktiv hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:423 av Annika Qarlsson (C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 12 (C, L)

13. Fysisk aktivitet på recept

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2917 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 7 och 8,

2019/20:2926 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 5 och

2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 13 (M, KD)
Reservation 14 (C)

14. Fetma och övervikt hos barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2778 av Carina Ståhl Herrstedt (SD).

15. Information om buller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2754 av Barbro Westerholm (L).

16. Amning och modersmjölksersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1853 av Sanne Lennström (S).

17. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.