Folkhälsofrågor

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2021

Beslut

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU15)

Riksdagen sa nej till cirka 150 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020 om folkhälsofrågor. Detta främst med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om folkhälsofrämjande insatser, suicidprevention, matvanor och fysisk aktivitet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-12-10, 2020-12-15, 2021-01-14

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU15)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 150 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020 om folkhälsofrågor. Detta främst med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om folkhälsofrämjande insatser, suicidprevention, matvanor och fysisk aktivitet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.