Folkhälsopolitik

Socialutskottets bet 2008/09:SoU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2009

Beslut

Nej till motioner om folkhälsopolitik (SoU17)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om folkhälsa, tobak och narkotika. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

62 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-02-24
Justering: 2009-03-17
Betänkande publicerat: 2009-03-17
Trycklov: 2009-03-17
Reservationer 6
bet 2008/09:SoU17

Nej till motioner om folkhälsopolitik (SoU17)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om folkhälsa, tobak och narkotika. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-25
4

Beslut

Beslut: 2009-03-26
14 förslagspunkter, 13 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 mars 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nytt folkhälsopolitiskt mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:So578.

2. Ojämlikhet i hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So312, 2008/09:So472 och 2008/09:So478.

3. Hälso- och klimatfrågors betydelse i samhällsplanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:So338.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s095134
m790018
c190010
fp20008
kd16107
v01705
mp01702
Totalt134130184

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Barnvaccinationsprogrammet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:So447.

5. Förebyggande och hälsofrämjande vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:So497 yrkande 7.

Reservation 2 (mp)

6. Översyn av hälsoeffekter av höjd snusskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:So529.

7. Skydd mot smittspridning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö289 yrkandena 45-49 och 2008/09:So215.

Reservation 3 (mp)

8. Införande av sprututbytesprogram i Stockholms län

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:So548 yrkande 2.

9. Nationell SRHR-strategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So339 och 2008/09:So475.

Reservation 4 (s, v, mp)

10. Fysisk aktivitet, matvanor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:So477 av Anne Marie Brodén (m),
2008/09:So479 av Anne Marie Brodén (m),
2008/09:So491 av Maria Kornevik Jakobsson och Karin Nilsson (båda c) och
2008/09:So499 av Désirée Liljevall (s) yrkandena 1-4.

11. Tobaksprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk265, 2008/09:So297, 2008/09:So336 yrkandena 3 och 4, 2008/09:So376, 2008/09:So401 och 2008/09:So575 yrkande 15.

Reservation 5 (s, v, mp)

12. Frihet att röka

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:So462.

13. Narkotikaprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So328, 2008/09:So405 yrkande 2 och 2008/09:So546 yrkande 1.

Reservation 6 (s, v, mp)

14. Folkhälsofrågor - motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.