Föräldraförsäkring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1993/94:SfU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 3 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-26
Justering: 1994-05-24
Betänkande 1993/94:SfU15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-30
4

Beslut

Beslut: 1994-06-01

Protokoll med beslut