Förändring av aktiestrukturen i SAS

Trafikutskottets betänkande 2000/01:TU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2001

Beslut

Förändrad aktiestruktur i SAS (TU17)

Riksdagen beslutade att aktiestrukturen i SAS ändras så att statens aktier i SAS Sverige AB byts ut mot samma antal aktier i ett av SAS nybildat holdingbolag. En förändrad aktiestruktur ska bidra till att minska SAS kapital- och driftskostnader och bedöms som en viktig förutsättning för att SAS även i fortsättningen ska kunna konkurrera framgångsrikt med övriga flygbolag på en hårdnande internationell marknad.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förändrad aktiestruktur i SAS (TU17)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om att aktiestrukturen i SAS ändras så att statens aktier i SAS Sverige AB byts ut mot samma antal aktier i ett av SAS nybildat holdingbolag. En förändrad aktiestruktur ska bidra till att minska SAS kapital- och driftskostnader och bedöms som en viktig förutsättning för att SAS även i fortsättningen ska kunna konkurrera framgångsrikt med övriga flygbolag på en hårdnande internationell marknad.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.