Förändringar i kommunkontosystemet(prop. 2001/02:112)

Finansutskottets betänkande 2001/02:FIU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2002

Beslut

Förändringar i kommunkontosystemet (FiU17)

Kommunkontosystemet får en ny finansieringsmodell. Från kommunkontosystemet utbetalas ersättningar som kompenserar kommuner och landsting för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet. Systemet finansieras genom att kommuner och landsting betalar avgifter som är avsedda att täcka uttagen. Den nya finansieringsmodellen innebär att avgifterna som kommuner och landsting betalar avskaffas och att uttagen ur systemet sker från statsbudgetens inkomstsida. Kontrollen av kommunkontosystemet ökar.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Förändringar i kommunkontosystemet (FiU17)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om riktlinjer för en ny finansiering av kommunkontosystemet. Från kommunkontosystemet utbetalas ersättningar som kompenserar kommuner och landsting för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet. Systemet finansieras genom att kommuner och landsting betalar avgifter som är avsedda att täcka uttagen. Den föreslagna finansieringsmodellen innebär att avgifterna som kommuner och landsting betalar avskaffas och att uttagen ur systemet sker från statsbudgetens inkomstsida. Riksdagen förelås också godkänna regeringens förslag om ökad kontroll av kommunkontosystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.