Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag sker ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen.

Förändringar i kommunkontosystemet(prop. 2001/02:112)

Finansutskottets betänkande 2001/02:FIU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2002

Beslut

Förändringar i kommunkontosystemet (FiU17)

Kommunkontosystemet får en ny finansieringsmodell. Från kommunkontosystemet utbetalas ersättningar som kompenserar kommuner och landsting för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet. Systemet finansieras genom att kommuner och landsting betalar avgifter som är avsedda att täcka uttagen. Den nya finansieringsmodellen innebär att avgifterna som kommuner och landsting betalar avskaffas och att uttagen ur systemet sker från statsbudgetens inkomstsida. Kontrollen av kommunkontosystemet ökar.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-04-18
Justering: 2002-05-16
Trycklov: 2002-09-12
Reservationer 4
Betänkande 2001/02:FIU17

Förändringar i kommunkontosystemet (FiU17)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om riktlinjer för en ny finansiering av kommunkontosystemet. Från kommunkontosystemet utbetalas ersättningar som kompenserar kommuner och landsting för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet. Systemet finansieras genom att kommuner och landsting betalar avgifter som är avsedda att täcka uttagen. Den föreslagna finansieringsmodellen innebär att avgifterna som kommuner och landsting betalar avskaffas och att uttagen ur systemet sker från statsbudgetens inkomstsida. Riksdagen förelås också godkänna regeringens förslag om ökad kontroll av kommunkontosystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-06-04
4

Beslut

Beslut: 2002-06-05
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förändrad finansiering av kommunkontosystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om riktlinjer för ny finansiering av kommunkontosystemet. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:112 yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m07506
c11601
fp01204
kd03804
v36007
mp14002
-0000
Totalt173142034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Åtgärder för förbättrad kontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting, lag om ändring i lagen (2002:38) om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting, lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. samt lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483). Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:112 yrkandena 2.1 2.4.

3. Finansiering av kontrollåtgärderna

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fi25 av Rolf Kenneryd m.fl. (c) yrkande 2.

Reservation 2 (c, kd)

4. Förenkling av administration och kontroll

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fi25 av Rolf Kenneryd m.fl. (c) yrkande 3.

Reservation 3 (c)

5. Konkurrensneutralitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fi23 av Per Landgren m.fl. (kd), 2001/02:Fi24 av Gunnar Hökmark m.fl. (m), 2001/02:Fi25 av Rolf Kenneryd m.fl. (c) yrkande 1 samt 2001/02:Fi48 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 12.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m07506
c01701
fp01204
kd03804
v36007
mp14002
-0000
Totalt172143034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag