Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting m.m.

Finansutskottets betänkande 1998/99:FiU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 1999

Beslut

Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting (FiU25)

Riksdagen godkände regeringens förslag till vissa förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting fr.o.m. 2000. De grundläggande principer som riksdagen ställde sig bakom 1995 ska ligga fast. Huvudsyftet för systemet ska även i fortsättningen vara att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner respektive landsting.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-05-20
Justering: 1999-05-20
Betänkande 1998/99:FiU25

Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting (FiU25)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till vissa förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting fr.o.m. 2000. De grundläggande principer som riksdagen ställde sig bakom 1995 ska ligga fast. Huvudsyftet för systemet ska även i fortsättningen vara att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner respektive landsting.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-06-14
4

Beslut

Beslut: 1999-06-14

Protokoll med beslut