Förarbevis för vattenskoter

Trafikutskottets betänkande 2020/21:TU12

Planerat beslutsdatum: 28 april 2021

Nästa händelse: Beredning 13 april 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-04-13
Justering: 2021-04-22
Betänkande 2020/21:TU12
3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-27
Debatt i kammaren: 2021-04-28
4

Beslut

Beslut: 2021-04-28