Förbättrade möjligheter till bilstöd

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2020

Beslut

Förbättrade möjligheter till bilstöd (SoU17)

Regeringen har föreslagit förändringar i reglerna om så kallat bilstöd, det vill säga bidrag för att köpa eller anpassa ett fordon efter speciella behov som beror på en funktionsnedsättning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag

Förändringarna innebär att:

  • nivån höjs för två olika tilläggsbidrag
  • anpassningsbidrag kan beviljas även för anpassningar som gäller standardutrustning eller vanligt förekommande tilläggsutrustning
  • den som ansöker om anpassningsbidrag för en bil som är äldre än fyra år eller som har gått mer än 6 000 mil inte behöver ange särskilda skäl om en tidigare ansökan redan beviljats
  • bilen som ansökan gäller får vara maximalt 2 050 millimeter hög.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 oktober 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-14
Justering: 2020-05-28
Trycklov: 2020-06-04
Reservationer 2
Betänkande 2019/20:SoU17

Alla beredningar i utskottet

2020-05-14, 2020-04-28

Förbättrade möjligheter till bilstöd (SoU17)

Regeringen föreslår förändringar i reglerna om så kallat bilstöd, det vill säga bidrag för att köpa eller anpassa ett fordon efter speciella behov som beror på en funktionsnedsättning. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förändringarna innebär att:

  • nivån höjs för två olika tilläggsbidrag
  • anpassningsbidrag kan beviljas även för anpassningar som gäller standardutrustning eller vanligt förekommande tilläggsutrustning
  • den som ansöker om anpassningsbidrag för en bil som är äldre än fyra år eller som har gått mer än 6 000 mil inte behöver ange särskilda skäl om en tidigare ansökan redan beviljats
  • bilen som ansökan gäller får vara maximalt 2 050 millimeter hög.

De nya bestämmelserna föreslås börja gälla den 1 oktober 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-08
Debatt i kammaren: 2020-06-09
4

Beslut

Beslut: 2020-06-10
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 10 juni 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:107.

2. Framtida utformning av bestämmelser om bilstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3545 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (SD)

3. Specialanpassade bilbarnstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3531 av Pia Steensland m.fl. (KD) och

2019/20:3545 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 2 (SD, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 39 16 0 294