Förbättrat grundskydd för pensionärer

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 oktober 2019

Beslut

Förbättrat grundskydd för pensionärer (SfU7)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om förbättrat grundskydd för att förbättra situationen för de pensionärer som har det sämst ställt ekonomiskt. Det förbättrade grundskyddet gynnar främst kvinnor, ofta äldre och ensamstående.

Förändringarna innebär bland annat:

  • Att grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad för alla med garantipension.
  • Att bostadskostnadstaket i bostadstillägget till pensionärer höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor per månad.
  • En likabehandling av inkomster som kommer från eget arbete införs vid beräkning av bostadstillägg till pensionärer.
  • Att det införs ett fribelopp för arbetsinkomster i äldreförsörjningsstödet om 24 000 kronor per år.

Förslagen bygger på Pensionsgruppens överenskommelse i december 2017. Lagändringarna träder i kraft den 1 december 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-03
Justering: 2019-10-08
Trycklov: 2019-10-11
Reservationer 2
Betänkande 2019/20:SfU7

Alla beredningar i utskottet

2019-10-03, 2019-09-17

Förbättrat grundskydd för pensionärer (SfU7)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om förbättrat grundskydd för att förbättra situationen för de pensionärer som har det sämst ställt ekonomiskt. Enligt utskottet gynnar förslaget främst kvinnor, ofta äldre och ensamstående.

Förslagen innebär bland annat:

  • Att grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad för alla med garantipension.
  • Att bostadskostnadstaket i bostadstillägget till pensionärer höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor per månad.
  • En likabehandling av inkomster som kommer från eget arbete införs vid beräkning av bostadstillägg till pensionärer.
  • Att det införs ett fribelopp för arbetsinkomster i äldreförsörjningsstödet om 24 000 kronor per år.

Förslagen bygger på Pensionsgruppens överenskommelse i december 2017. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-15
Debatt i kammaren: 2019-10-16
4

Beslut

Beslut: 2019-10-16
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 oktober 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Höjd garantipension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken i de delar som avser 66 kap. 20 a, 22 och 22 a §§ samt 67 kap. 21-24 §§.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:134 i denna del och avslår motion

2018/19:3126 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 60 0 0 10
SD 58 0 0 4
C 27 0 0 4
V 0 25 0 2
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 1 1 0 0
Totalt 286 26 0 37


2. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:134 i denna del.

3. Inkomstindexering av garantipension och likabehandling av inkomster vid beräkning av bostadstillägg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3126 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 1 och 3.

Reservation 2 (V)