Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2021

Beslut

Vissa handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter förbjuds (MJU21)

Regeringen har föreslagit en ny lag som ska skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Genom lagen införs ett förbud för köpare med en årsomsättning på mer än motsvarande 2 miljoner euro att använda vissa otillbörliga handelsmetoder mot leverantörer, oavsett hur stor leverantörens omsättning är. Det handlar till exempel om att

  • sena betalningar för köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter förbjuds och att betalningar måste göras inom 30 dagar
  • sena annulleringar av order förbjuds och de får inte göras med kortare varsel än 30 dagar
  • det blir förbjudet för en köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter att ensidigt driva igenom en ändring av vissa avtalsvillkor.

Genom lagändringarna genomförs EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan i den svenska lagstiftningen.

De nya reglerna börjar gälla den 1 november 2021. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen beslutade också att rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den ska utvärdera lagändringarnas konsekvenser och villkoren för köpare, leverantörer och producenter i den svenska jordbruks- och livsmedelskedjan.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskott föreslår med delvis bifall till motion 2020/21:3911 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 3 ett tillkännagivande till regeringen om att den ska utvärdera lagens konsekvenser och villkoren för köpare, leverantörer och primärproducenter i jordbruks- och livsmedelskedjan. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-05-04, 2021-05-06, 2021-05-20, 2021-05-25

Vissa handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter förbjuds (MJU21)

Regeringen har föreslagit en ny lag som ska skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Genom lagen införs ett förbud för köpare med en årsomsättning på mer än motsvarande 2 miljoner euro att använda vissa otillbörliga handelsmetoder mot leverantörer, oavsett hur stor leverantörens omsättning är. Det handlar till exempel om att

  • sena betalningar för köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter förbjuds och att betalningar måste göras inom 30 dagar
  • sena annulleringar av order förbjuds och de får inte göras med kortare varsel än 30 dagar
  • det blir förbjudet för en köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter att ensidigt driva igenom en ändring av vissa avtalsvillkor.

Genom lagändringarna genomförs EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan i den svenska lagstiftningen.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 november 2021. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Ett enigt utskott föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den ska utvärdera lagändringarnas konsekvenser och villkoren för köpare, leverantörer och producenter i den svenska jordbruks- och livsmedelskedjan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.