Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU21

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 10 juni 2021

Nästa händelse: Beredning 20 maj 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-05-20
Justering: 2021-06-01
Trycklov: 2021-06-04
Betänkande 2020/21:MJU21

Alla beredningar i utskottet

2021-05-20, 2021-05-06, 2021-05-04
3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-09
Debatt i kammaren: 2021-06-10
4

Beslut

Beslut: 2021-06-10