Förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 november 2008

Beslut

Förbud mot försäljning och katt- och hundpäls (MJU5)

Från och med den 31 december 2008 blir det enligt en EU-förordning förbjudet att importera, exportera och att släppa ut katt- och hundpäls på marknaden. Riksdagen sa ja till kompletteringar till EU-förordningen som bland annat innebär bestämmelser om rättsliga påföljder och tillsyn. Tillsynen kommer att skötas av Statens jordbruksverk.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-21
Justering: 2008-10-30
Betänkande publicerat: 2008-11-03
Trycklov: 2008-11-03
Betänkande 2008/09:MJU5

Alla beredningar i utskottet

2008-10-21

Förbud mot försäljning och katt- och hundpäls (MJU5)

Från och med den 31 december 2008 blir det enligt en EU-förordning förbjudet att importera, exportera och att släppa ut katt- och hundpäls på marknaden. Utskottet föreslår kompletteringar till EU-förordningen som bland annat innebär bestämmelser om rättsliga påföljder och tillsyn. Tillsynen kommer att skötas av Statens jordbruksverk.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-11-13
4

Beslut

Beslut: 2008-11-19
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:26.

2. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.