Fordons- och vägtrafikfrågor

Trafikutskottets bet 2014/15:TU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2015

Beslut

Nej till motioner om fordons- och vägtrafikfrågor (TU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om fordons- och vägtrafikfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om bland annat en fossiloberoende fordonsflotta, infrastruktur för elektriska fordon, fordonsbesiktning, övergivna fordon och parkeringsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-05
Justering: 2015-03-26
Trycklov: 2015-04-01
Reservationer 7
bet 2014/15:TU10

Nej till motioner om fordons- och vägtrafikfrågor (TU10)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om fordons- och vägtrafikfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om bland annat en fossiloberoende fordonsflotta, infrastruktur för elektriska fordon, fordonsbesiktning, övergivna fordon och parkeringsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-14
Debatt i kammaren: 2015-04-15
4

Beslut

Beslut: 2015-04-16
16 förslagspunkter, 13 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 april 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En fossiloberoende fordonsflotta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 4,

2014/15:1837 av Thomas Finnborg (M),

2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 15 och

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 1 (M, C, FP, KD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 98 0 0 15
M 0 74 0 10
SD 37 0 0 12
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 0 0 19 2
KD 0 14 0 2
Totalt 158 122 19 50


2. Infrastruktur för elektriska fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara bränslen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1020 av Runar Filper och Jonas Millard (SD) och

2014/15:246 av Mattias Bäckström Johansson (SD).

Reservation 3 (SD)

4. Trafikbuller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Gröna registreringsskyltar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Bilpooler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 5.

7. Fordonsbesiktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2188 av Isak From (S).

Reservation 4 (M, C, FP, KD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 98 0 0 15
M 0 74 0 10
SD 36 0 0 13
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
Totalt 176 122 0 51


8. Övergivna fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Vinterdäck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1023 av Julia Kronlid (SD),

2014/15:556 av Per Lodenius och Anders Ahlgren (C),

2014/15:1647 av Penilla Gunther (KD) och

2014/15:2076 av Phia Andersson m.fl. (S).

Reservation 5 (SD)

10. Historiska fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1241 av Patrik Jönsson och Josef Fransson (SD) yrkande 3 och

2014/15:321 av Niklas Karlsson (S).

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 0 37 0 12
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 262 37 0 50


11. Parkeringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

12. Enskilda vägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

13. Vägskyltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

14. Frågor om registrering och avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

15. Vissa säkerhetsrelaterade frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:78 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD),

2014/15:169 av Cecilia Widegren (M),

2014/15:718 av Eva Sonidsson (S) och

2014/15:1671 av Penilla Gunther (KD).

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 0 37 0 12
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 262 37 0 50


16. Motorcyklar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument