Fordonsbesiktning

Trafikutskottets betänkande 2009/10:TU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2009

Beslut

Bilprovningens monopol upphör (TU8)

Fordonsbesiktningen konkurrensutsätts den 1 juli 2010. De privata företagen ska ackrediteras av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Transportstyrelsen ska bestämma vad som ska ingå i en besiktning, krav på utrustning och kompetens hos besiktningsteknikern. Vid ackreditering kommer det att ställas både tekniska krav och krav av allmän karaktär, till exempel på oberoende och gott anseende.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-24
Justering: 2009-12-03
Betänkande publicerat: 2009-12-10
Trycklov: 2009-12-10
Reservationer 1
Betänkande 2009/10:TU8

Alla beredningar i utskottet

2009-11-24

Bilprovningens monopol upphör (TU8)

Fordonsbesiktningen konkurrensutsätts den 1 juli 2010. De privata företagen ska ackrediteras av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

Transportstyrelsen ska bestämma vad som ska ingå i en besiktning, krav på utrustning och kompetens hos besiktningsteknikern. Vid ackreditering kommer det att ställas både tekniska krav och krav av allmän karaktär, till exempel på oberoende och gott anseende.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-17
4

Beslut

Beslut: 2009-12-17
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Omreglering av fordonsbesiktningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i fordonslagen (2002:574),
2. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:32 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna 2009/10:T3, 2009/10:T222 och 2009/10:T501 yrkande 3.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m770020
c26003
fp22006
kd23001
v02002
mp01504
Totalt148141060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag