Fordonslag m.m.

Trafikutskottets betänkande 2001/02:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2002

Beslut

Ny fordonslag (TU13)

En ny fordonslag träder i kraft den 1 maj 2003. Syftet är att förenkla och modernisera regelverket på fordonsområdet. Riksdagen gjorde vidare, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om regler för att underlätta verksamheten med amatörbyggda och ombyggda fordon.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Ny fordonslag (TU13)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om en ny fordonslag. Syftet är att förenkla och modernisera regelverket på fordonsområdet. Utskottet föreslår vidare, med anledning av motionsförslag, att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om regler för att underlätta verksamheten med amatörbyggda och ombyggda fordon.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.