Fordonslag m.m.

Trafikutskottets betänkande 2001/02:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2002

Beslut

Ny fordonslag (TU13)

En ny fordonslag träder i kraft den 1 maj 2003. Syftet är att förenkla och modernisera regelverket på fordonsområdet. Riksdagen gjorde vidare, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om regler för att underlätta verksamheten med amatörbyggda och ombyggda fordon.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-04-16
Justering: 2002-05-14
Trycklov: 2002-05-21
Reservationer 1
Betänkande 2001/02:TU13

Ny fordonslag (TU13)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om en ny fordonslag. Syftet är att förenkla och modernisera regelverket på fordonsområdet. Utskottet föreslår vidare, med anledning av motionsförslag, att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om regler för att underlätta verksamheten med amatörbyggda och ombyggda fordon.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-05-29
4

Beslut

Beslut: 2002-05-30
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avreglering av den allmänna fordonskontrollen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:T69.

Reservation 1 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m07209
c15003
fp01204
kd13704
v36007
mp15001
-0000
Totalt185122042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Amatörbyggda och ombyggda fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om regler för att underlätta verksamheten med amatörbyggda och ombyggda fordon. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2001/02:T70 och 2001/02:T71.

3. Fordonslag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till fordonslag, lag om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands, lag om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer, lag om ändring i bilskrotningslagen (1975:343) med den ändringen i 18 § andra stycket att ordet beskattningsmyndigheten ersätts med ordet avgiftsmyndigheten, lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), lag om ändring i polislagen (1984:387), lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327), lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490), lag om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning, lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister med den ändringen i 13 § 4 att ordet fordonslagen föregås av ordet i, lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2001/02:130.