Fordonsrelaterade skulder

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2014

Beslut

Nya regler ska lösa problem med fordonsmålvakter (CU36)

Om en person som står som registrerad ägare till en bil har obetalda skatter och avgifter som är kopplade till bilen får Kronofogden rätt att ta bilen i anspråk. Syftet med den nya lagen är att komma till rätta med problemen med så kallade fordonsmålvakter. En fordonsmålvakt är en person som står som ägare till en bil i vägtrafikregistret i stället för den person som faktiskt äger och/eller använder bilen. Fordonsmålvakter saknar ofta utmätningsbara tillgångar och används för att slippa betala skatter, trafikförsäkring och felparkeringsavgifter. Eftersom den registrerade ägaren inte är den faktiska ägaren går det oftast inte heller att utmäta bilen för betalning av skulderna, något som nu ändras.

Bestämmelserna om flyttning av fordon ändras också. Om en bil står felparkerad och den registrerade ägaren har stora fordonsrelaterade skulder blir det möjligt att flytta bilen och inte återlämna den till ägaren förrän skulderna och kostnaderna för flytten är betalda.

De nya reglerna gäller från den 1 juli 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om fordonsrelaterade skulder.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-04-15
Justering: 2014-04-29
Betänkande publicerat: 2014-04-29
Trycklov: 2014-04-29
Reservationer 2
Betänkande 2013/14:CU36

Alla beredningar i utskottet

2014-04-15, 2014-04-10

Nya regler ska lösa problem med fordonsmålvakter (CU36)

Om en person som står som registrerad ägare till en bil har obetalda skatter och avgifter som är kopplade till bilen ska Kronofogden få rätt att ta bilen i anspråk. Syftet med förslaget till ny lag är att komma till rätta med problemen med så kallade fordonsmålvakter. En fordonsmålvakt är en person som står som ägare till en bil i vägtrafikregistret i stället för den person som faktiskt äger och/eller använder bilen. Fordonsmålvakter saknar ofta utmätningsbara tillgångar och används för att slippa betala skatter, trafikförsäkring och felparkeringsavgifter. Eftersom den registrerade ägaren inte är den faktiska ägaren går det oftast inte heller att utmäta bilen för betalning av skulderna, något som nu ska ändras.

Bestämmelserna om flyttning av fordon ska också ändras. Om en bil står felparkerad och den registrerade ägaren har stora fordonsrelaterade skulder ska det bli möjligt att flytta bilen och inte återlämna den till ägaren förrän skulderna och kostnaderna för flytten är betalda.

De nya reglerna ska gälla från den 1 juli 2014. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om fordonsrelaterade skulder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-05-07
4

Beslut

Beslut: 2014-05-07
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter,
2. lag om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:176 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna
2012/13:C285 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),
2012/13:C300 av Jan Lindholm och Maria Ferm (båda MP),
2012/13:C308 av Kent Ekeroth och Sven-Olof Sällström (båda SD) yrkandena 1-3,
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 40,
2013/14:C346 av Emma Carlsson Löfdahl (FP) och
2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 38.

2. Fler förslag om fordonsrelaterade skulder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:C308 av Kent Ekeroth och Sven-Olof Sällström (båda SD) yrkande 4,
2013/14:C6 av Markus Wiechel (SD) och
2013/14:C7 av Veronica Palm m.fl. (S).

Reservation 1 (S, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M98009
MP21004
FP17007
C20003
SD01802
V01900
KD18001
Totalt174133042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Hinder mot registrering av minderåriga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C465 av Yilmaz Kerimo (S).

Reservation 2 (S, V)