Föreningsfrihet och terroristorganisationer

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2022

Beslut

Större möjlighet att begränsa föreningsfriheten för grupper som ägnar sig åt terrorism (KU13)

Regeringen har föreslagit en ändring i regeringsformen om föreningsfrihet. Ändringen i grundlagen innebär utökade möjligheter att genom vanlig lag begränsa föreningsfriheten för sammanslutningar som ägnar sig åt eller understöder terrorism. Riksdagen sa ja till regeringens förslag som vilande.

Lagändringen ska börja gälla 1 januari 2023. Eftersom förslaget gäller en ändring i en grundlag krävs det att riksdagen röstar lika två gånger om förslaget och det måste vara ett val mellan omröstningarna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall vilande till grundlagsförslaget i propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-01-27, 2022-02-15, 2022-03-01, 2022-03-15

Större möjlighet att begränsa föreningsfriheten för grupper som ägnar sig åt terrorism (KU13)

Regeringen har föreslagit en ändring i regeringsformen om föreningsfrihet. Ändringen i grundlagen innebär utökade möjligheter att genom vanlig lag begränsa föreningsfriheten för sammanslutningar som ägnar sig åt eller understöder terrorism.

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som vilande. Lagändringen ska börja gälla 1 januari 2023. Eftersom förslaget gäller en ändring i en grundlag krävs det att riksdagen röstar lika två gånger om förslaget och det måste vara ett val emellan omröstningarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.