Förenta nationerna m.m.

Utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2020

Beslut

Nej till motioner om FN (UU8)

Riksdagen sa nej till 13 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 och 2020 om Förenta nationerna (FN) och FN-systemet. I samband med detta lyfte riksdagen att FN är ryggraden i det internationella systemet och underströk FN:s roll i hanteringen av internationella kriser och konflikter. Riksdagen ansåg vidare att ytterligare åtgärder behövs för att reformera säkerhetsrådet och att det är angeläget att kringskära vetorätten.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen avstyrker samtliga yrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-03
Justering: 2020-11-12
Trycklov: 2020-11-12
Reservationer 5
Betänkande 2020/21:UU8

Alla beredningar i utskottet

2020-11-03, 2020-10-15

Nej till motioner om FN (UU8)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 13 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 och 2020 om Förenta nationerna (FN) och FN-systemet. I samband med detta lyfter utskottet att FN är ryggraden i det internationella systemet och understryker FN:s roll i hanteringen av internationella kriser och konflikter. Utskottet anser vidare att ytterligare åtgärder behövs för att reformera säkerhetsrådet och att det är angeläget att kringskära vetorätten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-17
Debatt i kammaren: 2020-11-18
4

Beslut

Beslut: 2020-11-18
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 november 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande om FN-systemet, reformer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:760 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:692 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 4,

2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 20, 23 och 25,

2020/21:2942 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 12 och

2020/21:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 15 0 1 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 25 11 20 293


2. FN:s råd för mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 21 och

2020/21:3278 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 5 (KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 49 6 1 293


3. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.