Företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om företagande, kapital och fastigheter (SkU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om företagande, kapital och fastigheter. Anledningen är bland annat att riksdagen redan har tagit ställning i frågorna eller att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om utdelning och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag, beskattning vid generationsskifte och skogskonton.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

61 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-05
Justering: 2019-03-05
Trycklov: 2019-03-07
Reservationer 22
Betänkande 2018/19:SkU11

Nej till motioner om företagande, kapital och fastigheter (SkU11)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om företagande, kapital och fastigheter. Anledningen är bland annat att riksdagen redan har tagit ställning i frågorna eller att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om utdelning och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag, beskattning vid generationsskifte och skogskonton.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-12
Debatt i kammaren: 2019-03-13
4

Beslut

Beslut: 2019-03-13
14 förslagspunkter, 9 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 mars 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företagande och investeringar, allmänna frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 4, 5 och 7,

2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2018/19:594 av Hans Rothenberg m.fl. (M),

2018/19:1437 av Josefin Malmqvist och Niklas Wykman (båda M) yrkande 5,

2018/19:1750 av Christian Carlsson (KD) i denna del,

2018/19:1895 av Hampus Hagman (KD),

2018/19:2004 av Erik Bengtzboe (M),

2018/19:2280 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

2018/19:2306 av Anna Sibinska (MP) yrkande 4,

2018/19:2673 av Laila Naraghi m.fl. (S),

2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 17,

2018/19:2825 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:2847 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 3,

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 6,

2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 26,

2018/19:2902 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 6 och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 18.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 0 62 8
SD 0 58 0 4
C 0 0 30 1
V 0 0 23 5
KD 0 0 20 2
L 13 0 1 6
MP 14 0 0 2
Totalt 116 58 136 39


2. Utdelning och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:227 av Larry Söder (KD) yrkande 1,

2018/19:1750 av Christian Carlsson (KD) i denna del och

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5 i denna del.

Reservation 6 (M)

3. Beskattning vid generationsskifte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:227 av Larry Söder (KD) yrkande 2,

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5 i denna del och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 17.

Reservation 7 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 61 0 9
SD 58 0 0 4
C 30 0 0 1
V 23 0 0 5
KD 20 0 0 2
L 14 0 0 6
MP 14 0 0 2
Totalt 248 61 0 40


4. Skogskonton m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 17,

2018/19:1469 av Ola Johansson (C) yrkande 6,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 73,

2018/19:2490 av Per Åsling (C),

2018/19:2526 av Per Åsling (C) yrkande 6,

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 33 och 56-59 samt

2018/19:2761 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 62 0 0 8
SD 0 57 0 5
C 0 0 29 2
V 23 0 0 5
KD 0 0 20 2
L 14 0 0 6
MP 14 0 0 2
Totalt 202 57 49 41


5. Styrelsearvoden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1178 av Hans Rothenberg (M),

2018/19:2390 av Kristina Yngwe (C) och

2018/19:2419 av Sofia Nilsson (C).

Reservation 11 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 62 0 0 8
SD 58 0 0 4
C 0 30 0 1
V 23 0 0 5
KD 20 0 0 2
L 14 0 0 6
MP 14 0 0 2
Totalt 280 30 0 39


6. Skatteregler för ideell sektor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1286 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 12 (SD)

7. Ränteavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:815 av Sten Bergheden (M) och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 13 (KD)

8. Fastighetsskatt på elproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 14 (SD)

9. Boendebeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 22,

2018/19:447 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 3 och 4,

2018/19:449 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 5,

2018/19:665 av Jonas Eriksson (MP),

2018/19:720 av Maria Malmer Stenergard (M),

2018/19:1108 av Erik Bengtzboe (M),

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkandena 12, 16 och 20,

2018/19:1841 av Jan Ericson (M),

2018/19:1963 av Hanna Westerén (S),

2018/19:2700 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) och

2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 23.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (C)
Reservation 17 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 62 0 0 8
SD 0 0 58 4
C 0 0 30 1
V 0 23 0 5
KD 20 0 0 2
L 14 0 0 6
MP 14 0 0 2
Totalt 199 23 88 39


10. Andrahandsuthyrning av bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1113 av Erik Bengtzboe (M).

11. Kapitalvinst vid fastighetsförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:222 av Jörgen Grubb (SD),

2018/19:308 av Jimmy Ståhl (SD),

2018/19:609 av Sten Bergheden och Ann-Britt Åsebol (båda M) yrkande 1,

2018/19:648 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD),

2018/19:2278 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 16,

2018/19:2475 av Margareta Cederfelt (M),

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 34 och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (KD)

12. Tonnageskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:273 av Hampus Hagman (KD),

2018/19:1122 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 6 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 45.

Reservation 20 (M)
Reservation 21 (SD)

13. Konstinköp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 5.

14. Enskilda näringsidkares personliga friskvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:819 av Sten Bergheden (M),

2018/19:1603 av Mattias Karlsson i Luleå (M) och

2018/19:2430 av Anders Åkesson (C).

Reservation 22 (C)