Företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om företag, kapital och fastigheter (SkU21)

Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat att riksdagen redan har tagit ställning i frågorna eller att utredningar och beredningar pågår.

Motionerna handlar exempelvis om företagande och investeringar, skogskonton och skatteregler för ideell sektor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-02-13, 2020-03-12

Nej till motioner om företag, kapital och fastigheter (SkU21)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat att riksdagen redan har tagit ställning i frågorna eller att utredningar och beredningar pågår.

Motionerna handlar exempelvis om företagande och investeringar, skogskonton och skatteregler för ideell sektor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.