Företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om företag, kapital och fastigheter (SkU21)

Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat att riksdagen redan har tagit ställning i frågorna eller att utredningar och beredningar pågår.

Motionerna handlar exempelvis om företagande och investeringar, skogskonton och skatteregler för ideell sektor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

55 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-03-19
Trycklov: 2020-03-20
Reservationer 19
Betänkande 2019/20:SkU21

Alla beredningar i utskottet

2020-03-12, 2020-02-13

Nej till motioner om företag, kapital och fastigheter (SkU21)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat att riksdagen redan har tagit ställning i frågorna eller att utredningar och beredningar pågår.

Motionerna handlar exempelvis om företagande och investeringar, skogskonton och skatteregler för ideell sektor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-25
Debatt i kammaren: 2020-03-26
4

Beslut

Beslut: 2020-03-26
10 förslagspunkter, 8 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företagande och investeringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:393 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 4, 5 och 7,

2019/20:539 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 5,

2019/20:1937 av Lars Jilmstad (M),

2019/20:2143 av Niklas Karlsson m.fl. (S),

2019/20:2153 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 10,

2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 26,

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:3093 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 4,

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 18,

2019/20:3263 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkande 12 och

2019/20:3271 av Laila Naraghi m.fl. (S).

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 1 10 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 26 10 19 294


2. Skogskonton m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:604 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 30,

2019/20:1611 av Per Schöldberg m.fl. (C) yrkande 7,

2019/20:1740 av Per Åsling (C),

2019/20:2551 av Per Åsling (C) yrkande 5,

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 36 och 63-66,

2019/20:3241 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 9,

2019/20:3247 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 6 och 7 samt

2019/20:3308 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 2.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 37 5 13 294


3. Skatteregler för ideell sektor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:802 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 8 och

2019/20:2781 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (KD)

4. Ränteavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1017 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1441 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S),

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 13 och

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 10 (KD)

5. Kapitalvinst vid fastighetsförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:117 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD),

2019/20:122 av Jörgen Grubb (SD),

2019/20:208 av Hans Eklind (KD),

2019/20:1015 av Sten Bergheden och Ann-Britt Åsebol (båda M) yrkande 1,

2019/20:1018 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1552 av Jimmy Ståhl (SD),

2019/20:1982 av Lars Hjälmered (M) yrkande 4,

2019/20:2159 av Camilla Waltersson Grönvall (M) och

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 2, 3 och 69.

Reservation 11 (KD)

6. Fastighetsskatt på elproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:389 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 17.

Reservation 12 (SD)

7. Boendebeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:214 av Hampus Hagman (KD),

2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkandena 19-23,

2019/20:1002 av Hanna Westerén (S),

2019/20:1610 av Helena Vilhelmsson och Alireza Akhondi (båda C),

2019/20:1731 av Emma Carlsson Löfdahl (-),

2019/20:1739 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C),

2019/20:2149 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkande 8,

2019/20:2432 av Jan Ericson (M),

2019/20:2856 av Jonas Eriksson (MP),

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 31,

2019/20:3140 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 3 och 4,

2019/20:3173 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2 och 3 samt

2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 16 och 19.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)
Reservation 15 (V)

8. Avdrag för sponsring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:439 av Rickard Nordin (C),

2019/20:1541 av Annicka Engblom (M),

2019/20:2174 av Lotta Finstorp (M),

2019/20:2789 av Roland Utbult (KD) och

2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 8.

Reservation 16 (C)

9. Tonnageskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:614 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 6 och 7 samt

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 46 och 49.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (KD)

10. Konstinköp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 19 (C)