Företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU21

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Justering 19 mars 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

55 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-02-13
Justering: 2020-03-19
Trycklov: 2020-03-23
bet 2019/20:SkU21
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer