Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Företagsinteckningens förmånsrätt

LUs betänkande 2005/06:LU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2006

Beslut

Motioner om företagsinteckningens förmånsrätt (LU18)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att ändra företagsinteckningens förmånsvärde från nuvarande 55 procent till 100 procent. Den som har en företagsinteckning har lånat pengar till företaget och har rätt att få tillbaka inteckningens värde före de fordringsägare som inte har förmånsrätt om företaget går i konkurs. Riksdagen beslutad i juni 2003 att denna rätt ska omfatta 55 procent av inteckningens värde (se 2002/03:LU17 ). Riksdagen vill nu höja den till 100 procent. Det var en reservation av fyra partier i lagutskottet (m, fp, kd, c) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen sade nej till en motion från allmänna motionstiden 2005 om lönefordringar i konkurs.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll reservationen och dels i övrigt utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-01-31, 2006-02-02

Motioner om företagsinteckningens förmånsrätt (LU18)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om företagsinteckningens förmånsrätt och om lönefordringar i konkurs. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.