Företrädaransvar mm

Skatteutskottets betänkande 2003/04:SKU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 oktober 2003

Beslut

Betalningsansvar för företrädare för juridiska personer (SkU5)

Reglerna om betalningsansvar för företrädare för juridiska personer ändras så att samma regler gäller som innan skattebetalningslagen började gälla 1997. Bakgrunden är att de nya bestämmelserna i skattebetalningslagen kan ha inneburit ett skärpt betalningsansvar för företrädare för juridiska personer, trots att en sådan följd inte varit avsikten. (Se även 1999/2000:SkU24 .)

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna 2002/03:128 och 2002/03:99 i denna del. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

Betalningsansvar för företrädare för juridiska personer (SkU5)

Reglerna om betalningsansvar för företrädare för juridiska personer ändras så att samma regler gäller som innan skattebetalningslagen började gälla 1997. Bakgrunden är att de nya bestämmelserna i skattebetalningslagen kan ha inneburit ett skärpt betalningsansvar för företrädare för juridiska personer, trots att en sådan följd inte varit avsikten. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. (Se även 1999/2000:SkU24.)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.