Författningsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 1992/93:KU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1992-10-20
Justering: 1992-11-12
Betänkande 1992/93:KU5

Alla beredningar i utskottet

1992-10-20

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1992-11-25
4

Beslut

Beslut: 1992-11-25

Protokoll med beslut