Författningsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2003/04:KU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 2004

Beslut

Ökad insyn i hur hovet använder anslaget från riksdagen (KU9)

Riksdagen vill att insynen i hur hovet använder anslaget från riksdagen ska bli större. Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om en större insyn och öppenhet när det gäller hur hovet använder pengarna från riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner om redovisning av anslaget till Kungl. hovstaten. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-02-17
Justering: 2004-02-19
Betänkande publicerat: 2004-02-25
Trycklov: 2004-02-24
Reservationer 13
Betänkande 2003/04:KU9

Alla beredningar i utskottet

2004-02-17, 2004-02-10, 2004-02-05, 2004-01-29

Ökad insyn i hur hovet använder anslaget från riksdagen (KU9)

Konstitutionsutskottet vill att insynen i hur hovet använder anslaget från riksdagen ska bli större. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ska göra ett tillkännagivande till regeringen om en större insyn och öppenhet när det gäller hur hovet använder pengarna från riksdagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-04
4

Beslut

Beslut: 2004-03-10
22 förslagspunkter, 16 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Författningsutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K296, 2002/03:K362, 2002/03:K379 yrkandena 1 och 2, 2003/04:K222, 2003/04:K271 yrkandena 1 och 2, 2003/04:K290 yrkandena 2 och 3 och 2003/04:K413.

2. Flernivådemokrati och kommunal självstyrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K241 yrkandena 11, 22, 23 och 38, 2002/03:K281 yrkandena 1 och 2, 2002/03:K282 yrkande 6, 2002/03:K304 yrkande 3, 2002/03:K360, 2002/03:K372, 2002/03:K379 yrkande 5, 2003/04:K223 yrkandena 4 och 7, 2003/04:K224 yrkandena 1 och 2, 2003/04:K271 yrkande 5 och 2003/04:K290 yrkandena 8-10.

3. Antalet riksdagsledamöter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K203, 2002/03:K379 yrkande 22, 2003/04:K213 och 2003/04:K271 yrkande 24.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240119
m04609
c16105
fp40008
kd26007
v25005
mp13004
-0000
Totalt24447157

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Förtroendevalda som lämnar sitt parti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K441.

5. Monarkins avskaffande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K286 yrkandena 1 och 2, 2002/03:K315 yrkandena 1 och 2, 2002/03:K397, 2002/03:K425, 2003/04:K317, 2003/04:K437 yrkande 1 och 2003/04:K438 yrkande 1.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1201419
m46009
c16006
fp32718
kd26106
v02505
mp21014
-0000
Totalt24244657

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Bekännelsekravet i successionsordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K282 yrkande 8, 2003/04:K240, 2003/04:K290 yrkande 12, 2003/04:K330 yrkande 2 i denna del och 2003/04:K363 yrkande 8.

Reservation 3 (fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m46009
c16015
fp03918
kd26106
v12405
mp11204
-0000
Totalt21476257

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Successionsordningens giftermålsbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K301, 2003/04:K326 och 2003/04:K330 yrkande 2 i denna del.

Reservation 4 (mp)

8. Kravet på samtycke vid tronföljarens utlandsresor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K330 yrkande 2 i denna del.

Reservation 5 (mp)

9. Statschefens immunitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K330 yrkande 1.

Reservation 6 (v, mp)

10. Statschefens uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K437 yrkandena 2-5.

Reservation 7 (v, mp)

11. Redovisning av anslaget till hovstaten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om redovisning av anslaget till Kungliga hovstaten.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om redovisning av anslaget till Kungliga hovstaten.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2003/04:K347, 2003/04:K401 och 2003/04:K438 yrkande 2.

Reservation 8 (m, c)
Reservation 9 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230120
m04609
c01705
fp40008
kd00276
v25005
mp13004
-0000
Totalt201632857

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Behörighetskrav för statsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K246, 2002/03:Sf289 yrkande 15 och 2003/04:K232.

Reservation 10 (fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m46009
c17005
fp13908
kd27006
v02505
mp01304
-0000
Totalt21677056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Regeringens verkställande av riksdagens beslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K289 yrkande 6 och 2003/04:K303.

14. Förbud mot att "döpa" statliga medel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K206.

15. Folkomröstningsinstitutet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K321 yrkande 4, 2003/04:K214 yrkande 3 och 2003/04:K364.

16. Folkomröstning om vilande grundlagsförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K267 yrkandena 1 och 2.

17. Betänketid vid grundlagsändring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K340.

18. Skärpta regler om prövning i Lagrådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K241 yrkande 24.

19. Lagprövning och författningsdomstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K282 yrkande 4, 2002/03:K379 yrkande 14, 2002/03:K398, 2002/03:Ju364 yrkandena 21 och 22, 2003/04:K271 yrkande 15 och 2003/04:K289 yrkande 1.

20. Domstolarnas konstitutionella ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K379 yrkande 15, 2003/04:K271 yrkande 16 och 2003/04:Ju477 yrkande 3.

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m00469
c17005
fp04008
kd27006
v25005
mp13004
-0000
Totalt207404656

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Riksbankens ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K381 yrkande 3.

Reservation 13 (v)

22. Riksdagens formella ställning i EU-arbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K389 yrkande 2.